Kaydet (Commit) e5ff7298 authored tarafından Tuğba Fıçıcı's avatar Tuğba Fıçıcı

README güncellendi

üst adc7d306
# Mangala
# Mangala [![N|Solid](https://kod.pardus.org.tr/tugbaficici/mangala/blob/master/assets/image/mangalaLogo.png)]
Mangala bir zeka ve strateji oyunudur. Gaziantep, Urfa, Hatay gibi illede oynanan Köçürme oyununun adıdır. Dünyada bir çok farklı versiyonu vardır.
Mangala, iki kişi ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde 12 kuyu, 2 hazine ve toplam 48 boncuk bulunmaktadır. Oyunun amacı oyuncuların kendi hazinelerinde en yüksek boncuk sayısına ulaşmasıdır.
......@@ -252,4 +252,4 @@ function robotExpert(){
![-----------------------------------------------------](https://raw.githubusercontent.com/andreasbm/readme/master/assets/lines/solar.png)
Mangala ### lisansı ile lisanslanmıştır.
Mangala MIT lisansı ile lisanslanmıştır.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment