• Suleyman Poyraz's avatar
    metadata içerisinde Scom gereksinimi olmayan paketler: · 12add0a6
    Suleyman Poyraz yazdı
    Gereksiz yere içerisinde scom betiği bulunmasa bile paketlerin scomiface bağlantısı yapmaya çalışması bir problemdi ve kısa süreli olarak fixlenmiş idi. Şimdi ise bu hata düzeltildi. Geriye tek yapmam gereken scom dbus servisi çalışmıyor ise yapılan çağrıyı error içerisine çekmeyip pendings listesine atmak olacak bu da çocuk oyuncağı sayılır. 
    12add0a6
setup.py 7.18 KB