Genel
Authored by yusuf sünetci

e-Okul İçin Fotoğraf Düzenleme

En alttaki sh dosyasını indirip, fotoğrafların olduğu klasöre atmanız ve terminalden çalıştırmanız yeterli.

Hatırlatmalar:

1- Fotoğrafların yanında hedef adlı bir klasör oluşacak ve içine fotoğraflar 133x171 boyutunda, 20-50 kb aralığında olarak, asıl dosyalarla dosya adları aynı olmuş şekilde düzenlenmiş olacak. (Yani e-okula sıkıntısız yüklenebilecek.)

2- Fotoğrafların dikey çekilmiş olduğundan emin olun. Yataysa kodlarda değişiklik yapmanız gerekir.

3- Fotoğrafları boyutlandırırken en sık başımıza gelen çocukların daha şişman ya da daha zayıf görünmesi problemini de çözdük. Bunu yapabilmesi için fotoğrafların kenarlarından az miktarda kırpmalar yapması gerekiyor. Bu yüzden çocukları kadrajda sıfırlamayın, biraz paylı çekin.

Çalıştırmak için:

Öncelikle bilgisayarınızda yüklü değilse aşağıdaki komut ile imagemagick uygulamasını yükleyiniz.

sudo apt-get install imagemagick

Daha sonra sh dosyası ve fotoğrafların klasörün içinde terminal açın.

sudo chmod +x düzenle.sh komutu ile sh dosyasını tanımlayın.

Sonraki işlemlerinizde sadece aşağıdaki kodu çalıştırmanız yeterli.

./düzenle.sh

düzenle.sh

Edited
e-Okul İçin Fotoğraf Düzenleme 798 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment