Kaydet (Commit) ea3042b8 authored tarafından Eda Altuntaş's avatar Eda Altuntaş

İçindekiler tablosu eklendi ve yazım hatası düzeltildi

üst 61b937fc
......@@ -2,6 +2,23 @@
​ Oyun Parkı `Pardus` kurulumunuzu etkilemeden yüklemeler yapabileceğiniz bir `Oyun Parkı`dır. Docker konteyner yapısını kullanarak Pardus `xfce` masaüstü ortamına sahip bilgisayarınızdan bağımsız bir park *(konteyner)* oluşturur. Bu oluşturulan parkı arayüz üzerinden ister `grafik arabirime` ister `terminal ortamına` tek tıkla bağlanarak anında kullanmaya başlayabilirsiniz.
### İçindekiler
------
- [Pardus Dağıtımına Katkıları Nedir?](#pardus-dağıtımına-katkıları-nedir)
- [Sunuma ve Demo Videosuna Nereden Ulaşılır?](#sunuma-ve-demo-videosuna-nereden-ulaşılır)
- [Oyun Parkı Hangi Parçalardan Oluşur?](#oyun-parkı-hangi-parçalardan-oluşur)
- [Nasıl Kurulur?](#nasıl-kurulur)
- [Deb Paketine Nasıl Erişilebilir?](#deb-paketine-nasıl-erişilebilir)
- [Deb Paketi ile Nasıl Kurulur?](#deb-paketi-ile-nasıl-kurulur)
- [Kurulumdan Sonra Ne Yapılmalı?](#kurulumdan-sonra-ne-yapılmalı)
- [Yukarıdaki Adımları Uygulandı, Nasıl Çalıştırılır?](#yukarıdaki-adımları-uygulandı-nasıl-çalıştırılır)
- [Kaynak Kodunu Derleyerek Nasıl Kurulur?](#kaynak-kodunu-derleyerek-nasıl-kurulur)
- [Peki, Yol Haritasında Neler Var?](#peki-yol-haritasında-neler-var)
### Pardus Dağıtımına Katkıları Nedir?
------
......@@ -28,7 +45,7 @@
​ Bu repodaki kurulum aşamalarını incelemeden önce [Oyun Parkı Imaj](https://kod.pardus.org.tr/nyx/oyun-parki-imaj) reposundaki kurulum adımlarını takip etmeniz kurulum aşamalarını kısaltacaktır. Ardından aşağıdaki iki farklı kurulum şeklini inceleyerek sizin için en uygun kurulum metodunu seçerek kolayca kurabilirsiniz.
#### Deb Paketine Nasıl Erişebilir?
#### Deb Paketine Nasıl Erişilebilir?
------
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment