Kaydet (Commit) 6fc0c0d4 authored tarafından Eda Altuntaş's avatar Eda Altuntaş

Dokümantasyon güncellendi.

üst 54cd68aa
# Oyun Parkı
# Oyun Parkı Nedir?
​ Oyun Parkı `Pardus` kurulumunuzu etkilemeden yüklemeler yapabileceğiniz bir `Oyun Parkı`dır. Docker konteyner yapısını kullanarak Pardus `xfce` masaüstü ortamına sahip bilgisayarınızdan bağımsız bir park*(konteyner)* oluşturur. Bu oluşturulan parkı arayüz üzerinden ister `grafik arabirime` ister `terminal ortamına` tek tıkla bağlanarak anında kullanmaya başlayabilirsiniz.
### Pardus Dağıtımına Katkıları Nedir?
### Kurulum
------
​ Oyun Parkı Pardus kullanıcılarının kendi yüklemelerine zarar vermeden Pardusun özgür dünyasını diledikleri gibi keşfetmelerine yardımcı olur.
### Nasıl Kurulur?
------
​ Bu repodaki kurulum aşamalarını incelemeden önce [Oyun Parkı Imaj](https://kod.pardus.org.tr/nyx/oyun-parki-imaj) reposundaki kurulum adımlarını takip etmeniz kurulum aşamalarını kısaltacaktır. Ardından aşağıdaki iki farklı kurulum şeklini inceleyerek sizin için en uygun kurulum metodunu seçerek kolayca kurabilirsinz.
#### Hazır kurulum
------
​ Oyun parkını hazırladığımız deb paketi ile `sudo apt-get install ./oyun-parki_0.1.0_amd64.deb` komutunu kullanarak tek komut ile yükleyerek hazır hale getirebilirsiniz.
#### Kaynak kodunu kullanarak kurulum
------
`apt install ./deb`
​ Oyun Parkının kaynak kodlarını kullanarak kendi bilgisayarınızda derlemek isterseniz öncelikle `git` aracının yüklü olduğundan, ardından `nodejs` paketinin 16.x sürümünde olmasına dikkat etmelisiniz. Bu paketler hali hazırda bulunuyor ise adım 5e atlayabilirsiniz.
1. İlk aşağıdaki komutu kullanarak nodesource repolarını apt kaynak listesine ekliyoruz.
```bash
echo "deb https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
```
2. Kaynak listesine ekledikten sonra apt kaynağının gpg anahtarını bilgisayarımıza ekliyoruz.
```bash
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -
```
3. GPG anahtarını ekledikten ettikten sonra apt paketlerimizi güncelliyoruz.
```bash
sudo apt-get update
```
4. Paketlerin güncelleme işlemi bittiğinde aşağıdaki kod ile son sürüm nodejs paketimizi kuruyoruz.
```bash
sudo apt-get install nodejs
```
5. Nodejs paketimizi başarıyla kurduktan sonra `git` aracını kullanarak projemizi indiriyoruz ve gerekli npm paketlerini yüklüyoruz.
```bash
git clone https://kod.pardus.org.tr/nyx/oyun-parki-ui
cd oyun-parki-ui && npm install
```
`git clone https://kod.pardus.org.tr/nyx/oyun-parki-ui`
6. Projemize API paketini dahil etmek için src klasörüne giriyor ardından git aracı ile indiriyoruz. İndirdikten sonra gerekli npm paketlerini yüklüyoruz.
```bash
cd src
git clone https://kod.pardus.org.tr/nyx/oyun-parki-api
cd oyun-parki-api && npm install
```
7. Paketlerimizi yükledikten sonra projenin ana dizinine dönüyor ve electron ile kurulum aşamasına geçiyoruz.
```bash
cd ../../ && npm run electron:build
```
8. Başarıyla tamamlandığında deb paketini kullanarak Oyun Parkını bilgisayarımıza kuruyoruz.
```bash
sudo apt-get install -y ./dist_electron/oyun-parki_0.1.0_amd64.deb
```
------
Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra Başlat menüsünü kullanarak veya `oyun-parki` komutunu kullanarak başlatabilirsiniz.
### Yol Haritamızda neler var?
------
​ Oyun Parkı [Açık Kaynak Hackathon Programı](https://www.acikhack.com/) için 3-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında kısıtlı bir zamanda geliştirilmiş bir projedir. Bu sebeple düşünülen çoğu özellik eklenememiştir. Müsait olduğumuz zamanlarda aşağıdaki yol haritasına uyarak geliştirilmeye devam edilecektir.
- [x] Pardus `XFCE` masaüstü Imajı
- [x] Gerçek bir Pardus deneyimi süren `XFCE` masaüstü Imajı
- [x] Docker Desteği
- [x] Express.js + Dockerode
- [x] Vue + Electron
- [x] Paylaşımlı pano
- [x] Parklar ile ana bilgisayar arasında dosya paylaşımı
- [ ] Podman Desteği *(Pardus dağıtımının yirmibir versiyonun çıkması ve podman desteğinin resmi olarak gelmesi beklenmektedir.)*
- [ ] Yüksek FPS ve kaliteli ses aktarımı *(Podman Desteği beklenmektedir.)*
- [ ] Özelleştirilmiş Spice Istemcisi *(Spice-gtk paketini forklayarak daha fazla özelliğe ev sahibi olması amaçlanmaktadır.)*
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment