Kaydet (Commit) 2841462d authored tarafından Ömer SAVAŞ's avatar Ömer SAVAŞ 💬

Update README.md

üst cc0fc8c9
......@@ -3,7 +3,7 @@
Kütahya İl Özel İdaresi olarak geliştirmiş olduğumuz mesai takip cihazı. Yazılımı, devre tasarımı ve (3d yazdırılabilir) kutu tasarımı tamamen bize aittir. Tüm Raspberry Pi sürümleri ile çalışmaktadır. Fakat kutu RP3 için tasarlandığından diğer sürümleri için revizyon gerekir Cihaz 135 derece balık gözü lens ile kameraya sahiptir.
13.56 Mhz rfid kart ile uyumludur. Kart okutulduğunda personelin resmini alır, led ışık ve ses ile sinyal verir, sonra belirtilen web servisine geçiş hakkında istek gönderir. Cevap olarak bir geçiş ID 'si ve personel ismini bekler.
13.56 Mhz rfid kart ile uyumludur. Kart okutulduğunda personelin resmini alır, led ışık ve ses ile sinyal verir, sonra belirtilen web servisine geçiş hakkında istek gönderir. Cevap olarak bir geçiş ID 'si ve personel ismini bekler. Istenilir ise kart okutmadan sonra bir turnikeye yada diğer bir donanıma tetikleme yapılabilir.
Sunucuya ulaşamaz ise offline oalrak çalışabilir. Çekilen fotoğraflar geçiş zaman bilgileri ile birlikte tutulur. Sonra merkezi bilgi sisteminiz ftp bağlantısı ile resimleri alıp dosya sunucunuza taşıyabilir.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment