Birleştirme (merge) talepleri, bir projeye yaptığınız değişikliklerin önerildiği ve bu değişiklikleri diğerleriyle tartışıldığı yerdir

İlgili taraflar isterlerse kayıt (commit) sürerek (push) de katkıda bulunabilirler.