Kaydet (Commit) fdccc6e0 authored tarafından Abdülkerim AKSAK's avatar Abdülkerim AKSAK

Nasıl oynanır sayfası eklendi.

üst 6e444b28
......@@ -26,7 +26,9 @@
src="./assets/image/rulesYellow.png"
alt="rules"
/>
<a href="#" class="link"><b>Nasıl Oynanır?</b></a>
<a href="./pages/nasilOynanir.html" class="link"
><b>Nasıl Oynanır?</b></a
>
</div>
</div>
</div>
......
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style>
body {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
background-image: linear-gradient(to bottom, #416e75, #529290, #6db7a6, #94dbb5, #c6ffc1);
}
div {
border-radius:10%;
height: 550px;
width: 600px;
border-radius: 10%;
overflow: scroll;
}
div.back {
border-radius:10%;
position: absolute;
background: linear-gradient(180deg, #FFDA89, #FF8B36);
box-shadow: inset -2px 0px 4px rgba(255, 255, 255, 0.3), inset 0 0 56px rgb(225, 133, 70, 0.3);
filter: drop-shadow(0px 52px 94px rgba(253, 115, 51, 0.349));
}
div.front {
border-radius:10%;
background: linear-gradient(180deg, rgb(255, 230, 186, 0.3), rgba(255, 237, 222, 0.6));
position: relative;
backdrop-filter: blur(16px);
box-shadow: inset -1px 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.4), inset 0px 0px 35px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}
p{
padding-bottom:20px;
padding-left:20px;
padding-right: 20px;
}
h2,h1{
padding-left:20px;
padding-right: 20px;
}
h1{
text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="back"></div>
<div class="front">
<h1>Oyun Kuralları</h1>
<h2>1. Kural</h2>
<p>Kura neticesinde başlama hakkı kazanan oyuncu kendi bölgesinde bulunan istediği kuyudan 4 adet taşı alır. Bir adet taşı aldığı kuyuya bırakıp saatin tersi yönünde, yani sağa doğru her bir kuyuya birer adet taş bırakarak elindeki taşlar bitene kadar dağıtır. Elindeki son taş hazinesine denk gelirse, oyuncu tekrar oynama hakkına sahip olur. Oyuncunun kuyusunda tek taş varsa, sırası geldiğinde bu taşı sağındaki kuyuya taşıyabilir. Hamle sırası rakibine geçer. Her seferinde oyuncunun elinde kalan son taş oyunun kaderini belirler.</p>
<h2>2. Kural</h2>
<p>Hamle sırası gelen oyuncu kendi kuyusundan aldığı taşları dağıtırken elinde taş kaldıysa, rakibinin bölgesindeki kuyulara da taş bırakmaya devam eder. Oyuncunun elindeki son taş, rakibinin bölgesinde denk geldiği kuyudaki taşların sayısını çift sayı yaparsa (2, 4, 6, 8 gibi) oyuncu bu kuyuda yer alan tüm taşların sahibi olur ve onları kendi hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.</p>
<h2>3. Kural</h2>
<p>Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, yine kendi bölgesinde yer alan boş bir kuyuya denk gelirse ve eğer boş kuyusunun karşısındaki kuyuda da rakibine ait taş varsa, hem rakibinin kuyusundaki taşları alır, hem de kendi boş kuyusuna bıraktığı taşı alıp hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.</p>
<h2>4. Kural</h2>
<p>Oyunculardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde oyun seti biter. Oyunda kendi bölgesinde taşları ilk biten oyuncu, rakibinin bölgesinde bulunan tüm taşları da kazanır. Dolayısıyla, oyunun dinamiği son ana kadar hiç düşmez.
Mangala Oyunu 5 set olarak oynanır.
Oyunu kazanan oyuncu (1) puan, kaybeden (0) puan ve berabere bitiren oyuncular yarım (0,5) puan alır.<p>
</div>
</body>
</html>
</html>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment