Kaydet (Commit) eeb743ca authored tarafından Tuğba Fıçıcı's avatar Tuğba Fıçıcı

Logo güncellendi

üst 49d18879
# Mangala ![N|Solid](https://kod.pardus.org.tr/tugbaficici/mangala/raw/master/assets/image/mangalaLogo.png) # Mangala ![N|Solid](https://kod.pardus.org.tr/tugbaficici/mangala/raw/master/assets/image/mangalaLogokucuk.png)
[Mangala Web Sayfası](https://clutchsoftware.github.io) [Mangala Web Sayfası](https://clutchsoftware.github.io)
...@@ -37,7 +37,7 @@ Oyun başlangıç ile beraber kullanıcıya varsayılan isimlerden birini atamak ...@@ -37,7 +37,7 @@ Oyun başlangıç ile beraber kullanıcıya varsayılan isimlerden birini atamak
> <b>Kural 3 : </b>Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, yine kendi bölgesinde yer alan boş bir kuyuya denk gelirse ve <b><i>eğer boş kuyusunun karşısındaki kuyuda da rakibine ait taş varsa, </i></b>hem rakibinin kuyusundaki taşları alır, hem de kendi boş kuyusuna bıraktığı taşı alıp hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer. > <b>Kural 3 : </b>Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, yine kendi bölgesinde yer alan boş bir kuyuya denk gelirse ve <b><i>eğer boş kuyusunun karşısındaki kuyuda da rakibine ait taş varsa, </i></b>hem rakibinin kuyusundaki taşları alır, hem de kendi boş kuyusuna bıraktığı taşı alıp hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.
> <b>Kural 4 : </b>Oyunculardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde oyun seti biter. Oyunda kendi bölgesinde taşları ilk biten oyuncu, rakibinin bölgesinde bulunan tüm taşları da kazanır. > <b>Kural 4 : </b>Oyunculardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde oyun seti biter. Oyunda kendi bölgesinde taşları ilk biten oyuncu, rakibinin bölgesinde bulunan tüm taşları da kazanır.
![tahta](https://kod.pardus.org.tr/tugbaficici/mangala/raw/master/assets/image/oyunekrani.png) ![tahta](https://kod.pardus.org.tr/tugbaficici/mangala/raw/master/assets/image/tahta.png)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment