Kaydet (Commit) d88aca24 authored tarafından Tuğba Fıçıcı's avatar Tuğba Fıçıcı

README güncellendi

üst 1e35b7e1
# Mangala
Mangala bir zeka ve strateji oyunudur. Gaziantep, Urfa, Hatay gibi illede oynanan Köçürme oyununun adıdır. Dünyada bir çok farklı versiyonu vardır.
Mangala, iki kişi ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde 12 kuyu, 2 hazine ve toplam 48 boncuk bulunmaktadır. Oyunun amacı oyuncuların kendi hazinelerinde en yüksek boncuk sayısına ulaşmasıdır.
### Oyun İçi Ayarlar
<b>Kullanıcı Ayarları</b>
Oyun başlangıç ile beraber kullanıcıya varsayılan isimlerden birini atamaktadır. Ana sayfadan <i>"Ayarlar"</i> kısmına girerek oyun boyunca kullanacağınız ismi belirleyebilirsiniz.
<b>Zorluk Modu</b>
<i>Bilgisayara karşı oyna</i> modu için geliştirilen Cengaver'in zorluk seviyesini belirlemenizi sağlar. Varsayılan olarak <i>orta zorluk modu</i> ayarlıdır.
### Oyunun Temel Kuralları
<b>Kural 1 : </b>Başlama hakkı olan oyuncu kendi bölgesinde bulunan istediği kuyudan 4 adet taşı alır. Bir adet taşı aldığı kuyuya bırakıp saatin tersi yönünde, yani sağa doğru her bir kuyuya birer adet taş bırakarak elindeki taşlar bitene kadar dağıtır. Elindeki son taş hazinesine denk gelirse, oyuncu tekrar oynama hakkına sahip olur. Oyuncunun kuyusunda tek taş varsa, sırası geldiğinde bu taşı sağındaki kuyuya taşıyabilir. Hamle sırası rakibine geçer. Her seferinde oyuncunun elinde kalan son taş oyunun kaderini belirler.
<b>Kural 2 : </b>Hamle sırası gelen oyuncu kendi kuyusundan aldığı taşları dağıtırken elinde taş kaldıysa, rakibinin bölgesindeki kuyulara da taş bırakmaya devam eder. Oyuncunun elindeki son taş, rakibinin bölgesinde denk geldiği kuyudaki taşların <b><i>sayısını çift sayı yaparsa</i> </b>(2, 4, 6, 8 gibi) oyuncu bu kuyuda yer alan tüm taşların sahibi olur ve onları kendi hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.
<b>Kural 3 : </b>Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, yine kendi bölgesinde yer alan boş bir kuyuya denk gelirse ve <b><i>eğer boş kuyusunun karşısındaki kuyuda da rakibine ait taş varsa, </i></b>hem rakibinin kuyusundaki taşları alır, hem de kendi boş kuyusuna bıraktığı taşı alıp hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.
<b>Kural 4 : </b>Oyunculardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde oyun seti biter. Oyunda kendi bölgesinde taşları ilk biten oyuncu, rakibinin bölgesinde bulunan tüm taşları da kazanır.
[Mangala Web Sayfası](https://clutchsoftware.github.io)
**➤Mangala Sunum Dosyası:**
[<i>Sunum Dosyası</i>](sunumLink)
[<i>Sunum Dosyası</i>](https://kod.pardus.org.tr/tugbaficici/mangala/blob/master/assets/sunum/MANGALA%20CLUTCH%20SOFTWARE.pdf)
**➤Mangala Tanıtım Videosu:**
......
{"user_name":"Kerim","score_list":[],"zorluk_setting":"Kolay"}
\ No newline at end of file
{"user_name":"Kerim","score_list":[{"user_name":"Kerim","score":-18,"zorluk":"Cengaver","zaman":1620411769099,"rakip":"Cengaver(4)","calcScore":null}],"zorluk_setting":"Cengaver"}
\ No newline at end of file
......@@ -328,7 +328,7 @@ function drop(ev) {
function overlay() {
state = false;
settingsScore.addScore(user2hole[6].value - user1hole[6].value,rakipOyuncu);
document.getElementById("overlay").style.display = "block";
if (user1hole[6].value > user2hole[6].value) {
......@@ -395,7 +395,7 @@ console.log(name.getUsername());
game.on("welcome", (data) => {
console.log(data);
});
var rakipOyuncu;
var randomKey;
function overlayOda() {
document.getElementById("overlayOda").style.display = "block";
......@@ -430,12 +430,14 @@ function overlayOda() {
elemt3.textContent = userNew + " odaya katıldı.";
game.emit("sendUserName", username, randomKey); // İkinci kullanıcı karşılama(isim yollama)
document.getElementById("user1Name").innerHTML = userNew;
rakipOyuncu=userNew;
createNotification(userNew + " odaya katıldı.");
});
//odaGirisi.appendChild(elemt3);
overlayOdaOff();
};
// ODAYA KATIL
const odaGirisi = document.getElementById("odaGirisi");
let odayaKatilBtn = document.getElementById("odayaKatilBtn");
......
......@@ -700,10 +700,7 @@ function overlay() {
user2hole[6].value - user1hole[6].value,
`Cengaver(${zorlukDerecesi})`
);
console.log(
user2hole[6].value - user1hole[6].value,
`Cengaver(${zorlukDerecesi})`
);
state = false;
......
......@@ -125,8 +125,8 @@ hr.style-five:after { /* Not really supposed to work, but does */
ul = document.createElement('ul');
document.getElementById('skorList').appendChild(ul);
items.forEach(function (item) {
let string="Skor :"+item.score+"--> Rakip :"+item.score;
score.forEach(function (item) {
let string="Skor : "+item.score+"--> Rakip : "+item.rakip;
let li = document.createElement('li');
ul.appendChild(li);
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment