Kaydet (Commit) 49d18879 authored tarafından Tuğba Fıçıcı's avatar Tuğba Fıçıcı

README açıklamalar eklendi

üst 8b56e7f9
# Mangala [![N|Solid](https://kod.pardus.org.tr/tugbaficici/mangala/blob/master/assets/image/mangalaLogo.png)]
# Mangala ![N|Solid](https://kod.pardus.org.tr/tugbaficici/mangala/raw/master/assets/image/mangalaLogo.png)
[Mangala Web Sayfası](https://clutchsoftware.github.io)
**➤Mangala Sunum Dosyası:**
[<i>Sunum Dosyası</i>](https://kod.pardus.org.tr/tugbaficici/mangala/blob/master/assets/sunum/MANGALA%20CLUTCH%20SOFTWARE.pdf)
**➤Mangala Tanıtım Videosu:**
<div align="left">
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=5J0FsoDLgyg"><img src="https://kod.pardus.org.tr/tugbaficici/mangala/raw/master/assets/image/mangalaLogo.png" width="350" height="200" alt="videoBanner"></a>
</div>
[<i>Youtube Tanıtım Link</i>](https://www.youtube.com/watch?v=5J0FsoDLgyg)
Mangala bir zeka ve strateji oyunudur. Gaziantep, Urfa, Hatay gibi illede oynanan Köçürme oyununun adıdır. Dünyada bir çok farklı versiyonu vardır.
Mangala, iki kişi ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde 12 kuyu, 2 hazine ve toplam 48 boncuk bulunmaktadır. Oyunun amacı oyuncuların kendi hazinelerinde en yüksek boncuk sayısına ulaşmasıdır.
![ayarlar](https://kod.pardus.org.tr/tugbaficici/mangala/raw/master/assets/image/ayarlarekrani.png)
### Oyun İçi Ayarlar
<b>Kullanıcı Ayarları</b>
......@@ -20,22 +37,9 @@ Oyun başlangıç ile beraber kullanıcıya varsayılan isimlerden birini atamak
> <b>Kural 3 : </b>Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, yine kendi bölgesinde yer alan boş bir kuyuya denk gelirse ve <b><i>eğer boş kuyusunun karşısındaki kuyuda da rakibine ait taş varsa, </i></b>hem rakibinin kuyusundaki taşları alır, hem de kendi boş kuyusuna bıraktığı taşı alıp hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.
> <b>Kural 4 : </b>Oyunculardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde oyun seti biter. Oyunda kendi bölgesinde taşları ilk biten oyuncu, rakibinin bölgesinde bulunan tüm taşları da kazanır.
![tahta](https://kod.pardus.org.tr/tugbaficici/mangala/raw/master/assets/image/oyunekrani.png)
[Mangala Web Sayfası](https://clutchsoftware.github.io)
**➤Mangala Sunum Dosyası:**
[<i>Sunum Dosyası</i>](https://kod.pardus.org.tr/tugbaficici/mangala/blob/master/assets/sunum/MANGALA%20CLUTCH%20SOFTWARE.pdf)
**➤Mangala Tanıtım Videosu:**
<div align="left">
<a href="#"><img src="videoBanner" width="350" height="200" alt="videoBanner"></a>
</div>
[<i>Youtube Tanıtım Link</i>](videoLink)
## Yükleme Ve Çalıştırma
......@@ -71,7 +75,7 @@ function robotEasy() {
}
```
<b>Orta Seviye:</b> Kuyu sayıları arasından rastgele birini seçerek Cengaver'imiz hamlesini oynamakta.
<b>Orta Seviye:</b> Cengaver bu seviyede tek hamlede yapabileceği en kazançlı (hazinesini en çok arttıran) hamleyi oynar.
```javascript
function robotMedium() {
......@@ -117,7 +121,7 @@ function robotMedium() {
}
```
<b>Zor Seviye:</b> Kuyu sayıları arasından rastgele birini seçerek Cengaver'imiz hamlesini oynamakta.
<b>Zor Seviye:</b> Cengaver bu seviyede orta seviyeye ek olarak oynama sırasın kendinde olduğu müddetçe yapabileceğie ardışık halmeler arasından en kazançlı (hazinesini en çok arttıran) hamleyi oynar.
```javascript
function robotHard() {
......@@ -166,7 +170,7 @@ function robotHard() {
}
```
<b>Daha Ne Kadar Zor Olabilir Seviyesi:</b> Kuyu sayıları arasından rastgele birini seçerek Cengaver'imiz hamlesini oynamakta.
<b>Cengaver Seviyesi:</b> Bu seviyede Cengaver elinden geleni ardına koymaz. Kendisinin oynayabileceği her hamleye karşılık rakibinin de en iyi hamlesini hesaplar ve kendisine en yüksek, rakibine en az kazancı sağlayan hamleyi bulur ve oynar.
```javascript
function runRobotExpert(){
......
......@@ -80,8 +80,8 @@ var treasure2 = new Hole(0, "user2hole7");
user1hole.push(treasure1);
user2hole.push(treasure2);
var player = 2;
playercolor = "#ed664c";
waitcolor = "#ffe268";
playercolor = "#ffe268";
waitcolor = "#ed664c";
waitvisible = "visible";
playervisible = "hidden";
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment