comar-polkit.txt 5.08 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Erişim Denetimi
===============

Erişim denetimi, PolicyKit ile sağlanmaktadır. Sunulan arayüzlere ait 
erişim ayarları /usr/share/PolicyKit/policy/ içinde bulunmaktadır.

model.xml'de tanımlı her model için (standart org.freedesktop.DBus 
arayüzleri hariç) bir erişim ayar dosyası vardır. ÇOMAR, çağrıyı 
yapan kullanıcı root haklarına sahip değilse, PolicyKit'e başvurur 
ve PolicyKit, bu ayar dosyalarındaki tanımlara göre kullanıcının 
yetkili olup olmadığını denetler.


Erişim Dosyası        Nesne    Arayüz
--------------        ---------- ------
comar.policy         /      tr.org.pardus.comar
comar.bootloader.policy   /package/* tr.org.pardus.comar.Boot.Loader
comar.modules.policy     /package/* tr.org.pardus.comar.Boot.Modules
comar.netlink.policy     /package/* tr.org.pardus.comar.Net.Link
comar.netstack.policy    /package/* tr.org.pardus.comar.Net.Stack
comar.system.package.policy /package/* tr.org.pardus.comar.System.Package
comar.time.polic       /package/* tr.org.pardus.comar.Time.Clock
comar.user.policy      /package/* tr.org.pardus.comar.User.Manager


Erişim Dosyası Yapısı
=====================

  <action id="tr.org.pardus.comar.boot.loader.listsystems">
    <description>List systems supported by boot loader</description>
    <message>System policy prevents listing systems.</message>
    <defaults>
      <allow_any>yes</allow_any>
      <allow_active>yes</allow_active>
      <allow_inactive>yes</allow_inactive>
    </defaults>
  </action>


İşlem Adları (action id)
------------------------

İşlem adları, kullanıcının yapmak istediği işlemi temsil ederler. 
Sadece "[a-z][0-9].-" karakterlerini içerebilirler.

** ÖNEMLİ **
İşlem adı, genellikle arayüzadı.method şeklinde tanımlıdır. İşlem 
adı büyük harf içeremeyeceğinden, önce tüm karakterler küçük harfe 
dönüştürülür.


Erişim Türleri (allow_*)
------------------------

allow_any        Herhangi bir oturum için erişim hakkı
allow_active       Aktif oturumlar için erişim hakkı
allow_inactive      İnaktif oturumlar için erişim hakkı


Erişim Hakları (allow_* değerleri)
----------------------------------

yes           Herkes bu işlemi yapabili
no            Sadece root bu işlemi yapabilir
auth_self        Kendi parolasını girerek yetki alabilir
auth_self_keep_session  Kendi parolasını bir kez girdikten sonra 
             oturum boyunca bir daha parola girmesine 
             gerek kalmaz
69
auth_self_keep_always  Kendi parolsını bir kez girdikten sonra 
70 71 72 73 74
             bir daha parola girmesine gerek kalmaz
auth_admin        Root parolasını girerek yetki alabilir
auth_admin_keep_session Root parolasını bir kez girdikten sonra 
             oturum boyunca bir daha parola girmesine 
             gerek kalmaz
75
auth_admin_keep_always  Root parolasını bir kez girdikten sonra 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
             bir daha parola girmesine gerek kalmaz


Benzer İşlemler
===============

ÇOMAR, model.xml'de birbirine benzer işlemleri belirleye olanak tanır:

    <method name="setOption" access_label="set">
      <arg name="option" type="s" direction="in"/>
      <arg name="value" type="s" direction="in"/>
    </method>
    <method name="setEntry" access_label="set">
      <arg name="title" type="s" direction="in"/>
      <arg name="os_type" type="s" direction="in"/>
      <arg name="root" type="s" direction="in"/>
      <arg name="kernel" type="s" direction="in"/>
      <arg name="initrd" type="s" direction="in"/>
      <arg name="options" type="s" direction="in"/>
      <arg name="default" type="s" direction="in"/>
      <arg name="index" type="i" direction="in"/>
    </method>

Bu durumda, erişim denetimi yapılırken

  tr.org.pardus.comar.boot.loader.setoption
  tr.org.pardus.comar.boot.loader.setentry

işlem isimleri yerine

  tr.org.pardus.comar.boot.loader.set

kullanılır.

** ÖNEMLİ **
ÇOMAR'dan "işlem yetkiniz yok" mesajı alan istemci, PolicyKit ajanından 
kimlik doğrulama yoluyla erişim sağlama yaparken, yukarıdaki gibi

  tr.org.pardus.comar.boot.loader.set

işlemi için yetki istemelidir.


PolicyKit Ajanı İle Yetki İsteme
================================

Aşağıdaki Python kodu ile, sistemde PolicyKit-gnome kurulu ise, istenen 
işlem için yetki istenebilir (method True/False döndürür):

Bahadır Kandemir's avatar
Bahadır Kandemir committed
125
  def obtainAuthorization(action, pid):
Gökmen Göksel's avatar
Gökmen Göksel committed
126 127 128 129
    import dbus
    bus = dbus.SessionBus()
    obj = bus.get_object("org.gnome.PolicyKit", "/")
    iface = dbus.Interface(obj, "org.freedesktop.PolicyKit.AuthenticationAgent")
Bahadır Kandemir's avatar
Bahadır Kandemir committed
130
    return iface.ObtainAuthorization(action, 0, pid)
131

Bahadır Kandemir's avatar
Bahadır Kandemir committed
132
İşlem adıyla birlikte, yetki alacak uygulamanın süreç numarası belirtilmelidir.
133 134 135

İşlem adı, politika ayalar dosyalarının birinde tanımlı değilse, pencere/süreç 
numarası geçersiz ise erişim denetimi daima False döndürür.