Bu depoda (repository) kullanılan programlama dilleri

  •   Makefile
    100.0 %

master Dec 07 -Feb 01 için kayıt (commit) istatistikleri

  • Toplam: 27 commits
  • Günlük ortalama: 0.0 commits
  • Yazarlar: 7

Ayda gün başına kayıt (commit) sayısı

Hafta içi kayıt (commit) sayısı

Günde saat başına kayıt (commit) sayısı (UTC)