Bu depoda (repository) kullanılan programlama dilleri

  •   Shell
    97.42 %
  •   Makefile
    2.58 %

master Mar 31 -Aug 09 için kayıt (commit) istatistikleri

  • Toplam: 73 commits
  • Günlük ortalama: 0.1 commits
  • Yazarlar: 4

Ayda gün başına kayıt (commit) sayısı

Hafta içi kayıt (commit) sayısı

Günde saat başına kayıt (commit) sayısı (UTC)