Bu depoda (repository) kullanılan programlama dilleri

  •   Shell
    97.42 %
  •   Makefile
    2.58 %

90456b7f12636931d4b482e1ca28b5c476895d6e Mar 31 -Feb 28 için kayıt (commit) istatistikleri

  • Toplam: 57 commits
  • Günlük ortalama: 0.2 commits
  • Yazarlar: 4

Ayda gün başına kayıt (commit) sayısı

Hafta içi kayıt (commit) sayısı

Günde saat başına kayıt (commit) sayısı (UTC)