Kaydet (Commit) f28272fc authored tarafından Suleyman Poyraz's avatar Suleyman Poyraz

Merge branch 'master' of ../inary

* 'master' of ../inary: (246 commits)
 Dosya izinleri duzenlendi
 dosya dizinleri ile oynama zamani geldii.
 Duzenlenmeler yapildi
 Fixed Errors
 Scom dosyaları duzenlendi
 Hele dursun biraz su devel
 Added devel scripts
 Uzun süredir ugrasmamiştim yine de devam edelim
 bi bunlar kaldi
 bitsin bu dunya
 batsin bu dunya
 Ufff cidden iş cıktı başıma
 po dosyalari aylardır hiç mi düzenlenmez abi ya. sinirim bozuldu
 başıma iş cıkardılar
 Ekip ismi beğenmedi değistiriyoruz
 bunun ne isi var burda?
 Rewrite for making understandable
 Should rewrite fetcher
 calismasa da eklendi
 Deneyip yamulacaz. downgrade uzerinde calisiyorum
 ...
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment