Kaydet (Commit) 667bdd1b authored tarafından S.Çağlar Onur's avatar S.Çağlar Onur

Kozmetik değişiklikler, Sir I'm ready to go...

üst b748f333
......@@ -345,8 +345,20 @@ Kurulum ve yap
sz konusudur.
Bu ayr grevleri sorumluluk snrlar belirlenmi ayr aralarn yerine
getirmesi uygundur.
Uluda projesi iin yaplandrma ilerini yrtecek ara OMAR'dr.
PS bu grevleri OMAR'a devredecektir.
Uluda projesi iin yaplandrma ilerini yrtecek ara
\series bold
OMAR
\series default
'dr.
\series bold
PS
\series default
bu grevleri
\series bold
OMAR
\series default
'a devredecektir.
\layout Itemize
......@@ -366,8 +378,12 @@ P
Paket Oluturma
\layout Standard
Bu ksmda bir PISI paketinin oluturulmas ve kullanlmas esnasnda gerek
duyulacak meta dosyalar ve sreler netletirilmeye allmtr.
Bu ksmda bir
\series bold
PS
\series default
paketinin oluturulmas ve kullanlmas esnasnda gerek duyulacak meta
dosyalar ve sreler netletirilmeye allmtr.
\layout Subsubsection
PSPEC Dosyas
......@@ -393,22 +409,50 @@ PSPEC
\layout Standard
Dosya biimi XML'dir ve aadaki etiketleri ierir.
Her PSPEC dosyasnda tm etiketlerin bulunmas zorunlu deildir.
Bulunmas zorunlu olan etiketler aada (*) ile belirtilirler.
Her
\series bold
PSPEC
\series default
dosyasnda tm etiketlerin bulunmas zorunlu deildir.
Bulunmas zorunlu olan etiketler aada (*) ile belirtilmitir.
\layout Standard
PSPEC dosyalar PSPEC deposunda pakete ait dizinde
\series bold
PSPEC
\series default
dosyalar
\series bold
PSPEC
\series default
deposunda pakete ait dizinde
\series bold
pspec.xml
\series default
ad ile tutulurlar.
\layout Standard
Her PSPEC dosyas PISI etiketi (tag) altnda bir Source ve
Her
\series bold
PSPEC
\series default
dosyas
\series bold
PS
\series default
etiketi (tag) altnda bir
\emph on
Source
\emph default
ve
\bar under
en az
\bar default
bir Package olmak zere iki ana blm iermek zorundadrlar.
bir
\emph on
Package
\emph default
olmak zere iki ana blm iermek zorundadrlar.
\layout Paragraph
PISI
......@@ -515,7 +559,11 @@ IsA
\series default
ile belirtilen aitlikleri yanlzca sorgulayabilirsiniz.
\newline
Source ve Package taglar ierisinde yalnzca birer tane
\emph on
Source ve Package
\emph default
taglar ierisinde yalnzca birer tane
\series bold
PartOf
\series default
......@@ -729,8 +777,20 @@ Update
\series bold
Type:
\series default
Gncellemenin tipini belirtir (Security, Bug, Enhancement, Normal v.s).
Eer bu etiket tanml deilse tip Normal olarak kabul edilir.
Gncellemenin tipini belirtir (
\series bold
\emph on
Security, Bug, Enhancement, Normal
\series default
\emph default
v.s).
Eer bu etiket tanml deilse tip
\series bold
\emph on
Normal
\series default
\emph default
olarak kabul edilir.
\layout Itemize
......@@ -763,7 +823,11 @@ Package:
\series medium
Uygulamadan oluturulacak bir pakedi tanmlar.
Her PSPEC dosyas en az bir
Her
\series default
PSPEC
\series medium
dosyas en az bir
\series default
Package
\series medium
......@@ -772,51 +836,79 @@ Package
Package
\series medium
ierisindeki baz taglar Source ierisindekileri tekrarlayabilir.
Bu tekrarlamalarn bazlar override edilirken (zerine yazlrken) bazlar
merge (birletirilecek) edilecek.
ierisindeki baz taglar
\emph on
Source
\emph default
ierisindekileri tekrarlayabilir.
Bu tekrarlamalarn bazlar zerine yazlrken (override) bazlar birletirile
cektir (merge).
\layout Itemize
\series bold
Name
\series default
(tanml ise Source blmndekinin yerine kullanlr)
(tanml ise
\emph on
Source
\emph default
blmndekinin yerine kullanlr)
\layout Itemize
\series bold
Summary
\series default
(tanml ise Source blmndekinin yerine kullanlr)
(tanml ise
\emph on
Source
\emph default
blmndekinin yerine kullanlr)
\layout Itemize
\series bold
Description
\series default
(tanml ise Source blmndekinin yerine kullanlr)
(tanml ise
\emph on
Source
\emph default
blmndekinin yerine kullanlr)
\layout Itemize
\series bold
License
\series default
(tanml ise Source blmndekinin yerine kullanlr)
(tanml ise
\emph on
Source
\emph default
blmndekinin yerine kullanlr)
\layout Itemize
\series bold
IsA
\series default
(tanml ise Source blmndeki ile birletirilir)
(tanml ise
\emph on
Source
\emph default
blmndeki ile birletirilir)
\layout Itemize
\series bold
PartOf
\series default
(tanml ise Source blmndekinin yerine kullanlr)
(tanml ise
\emph on
Source
\emph default
blmndekinin yerine kullanlr)
\layout Itemize
......@@ -827,17 +919,26 @@ Conflicts:
paketleri belirtir, bu rnein ayn dosyay iki paketin de tamas durumunda
olabilir.
\begin_deeper
\layout Itemize
\series bold
Package:
\series default
Olmamas gereken paket adn verir.
\end_deeper
\layout Itemize
\series bold
Provides:
\series default
Paketin salad OMAR OM bacaklarnn bir listesini verir.
Paketin salad
\series bold
OMAR OM
\series default
bacaklarnn bir listesini verir.
\layout Itemize
......@@ -854,7 +955,11 @@ RuntimeDependencies
Dependency
\series default
: Bir bamllk tanmlar.
BuildDependency ile ayn yapdadr
\series bold
BuildDependency
\series default
ile ayn yapdadr
\end_deeper
\layout Itemize
......@@ -872,7 +977,11 @@ InstallDependencies
Dependency
\series default
: Bir bamllk tanmlar.
BuildDependency ile ayn yapdadr
\series bold
BuildDependency
\series default
ile ayn yapdadr
\end_deeper
\layout Itemize
......@@ -1220,11 +1329,33 @@ en
</PISI>
\layout Standard
Yukardaki rnek dosyada Package ierisinde tanmlanmayan taglar Source
Yukardaki rnek dosyada
\emph on
Package
\emph default
ierisinde tanmlanmayan taglar
\emph on
Source
\emph default
ierisinden alnarak kullanlacaktr.
Bir kaynak paketten birden fazla ikili (binary) paket oluturmak iin Package
Bir kaynak paketten birden fazla ikili (binary) paket oluturmak iin
\emph on
Package
\emph default
etiketleri farkl isimler (Name) verilerek arttrlabilir.
Paketler Files ierisinde bulunan Path taglarna gre blmlendirilecektir.
\emph on
Paketler
\emph default
\series bold
Files
\series default
ierisinde bulunan
\series bold
Path
\series default
taglarna gre blmlendirilecektir.
\layout Subsubsection
actions.py Dosyas
......@@ -1261,7 +1392,7 @@ P
\series bold
API
\series default
actionsapi adnda sunulacaktr.
ActionsAPI adnda sunulacaktr.
\layout Paragraph
rnek bir actions.py dosyas:
......@@ -1397,7 +1528,15 @@ PISI
Source:
\series medium
Bu blmdeki bilgiler PSPEC dosyasnn Source blmnden alnr.
Bu blmdeki bilgiler
\series default
PSPEC
\series medium
dosyasnn
\emph on
Source
\emph default
blmnden alnr.
\layout Itemize
......@@ -1585,7 +1724,11 @@ XML
\series bold
Metadata
\series default
XML dosyalarnn yaps PSPEC dosyas ile hemen hemen ayndr.
XML dosyalarnn yaps
\series bold
PSPEC
\series default
dosyas ile hemen hemen ayndr.
Yalnzca Metadata paket oluumundan sonra elimizde olan baz ek bilgileri
de ierir.
......@@ -1696,7 +1839,7 @@ pisi-files.dtd
dosyasnda tanmlanmtr.
\layout Standard
TODO: rnek Lazm!
TODO: rnek
\layout Subsection
PSPEC Deposu
......@@ -2009,20 +2152,34 @@ pisi.index
olarak oluturacaktr.
\layout Standard
Kullanc bilgisayarnda oluturulacak depo veritaban pisi.index ve Changeset'le
r yardm ile yaratlacaktr.
Kullanc bilgisayarnda oluturulacak depo veritaban
\series bold
pisi.index
\series default
ve
\series bold
Changeset
\series default
'ler yardm ile yaratlacaktr.
Kullancnn depodaki paketlerin en gncel bilgilerini alabilmesi iin
depo veritabann dzenli olarak gncellemesi gerekmektedir.
Bu ilem bir arkaplan uygulamas ile otomatik olarak yaptrlabilir.
\layout Standard
Depoya eklenecek ikili paketler gelitiriciden alnmayacak, PS derleme
ortam tarafndan hazrlanp uygun grlen depoya yerletirilecektir.
Depoya eklenecek ikili paketler gelitiriciden alnmayacak,
\series bold
PS
\series default
derleme ortam tarafndan hazrlanp uygun grlen depoya yerletirilecektir.
Bylece gelitiricinin sisteminden kaynaklanabilecek olas problemlerin
(srm farkllklar, sorunlu ya da gvensiz yazlmlar vs.) nne geilecektir.
\layout Standard
PS istemcisi birden fazla depo ile alabilecektir.
\series bold
PS
\series default
istemcisi birden fazla depo ile alabilecektir.
Birden fazla depo tanmlanmas durumunda ncelikli depo her zaman
\series bold
Pardus Resmi Deposu
......@@ -2035,13 +2192,17 @@ Pardus Resmi Deposu
PS Paketinin Yaps
\layout Standard
PS paketleri ikili bir biimde sunulacaktr.
\series bold
PS
\series default
paketleri ikili bir biimde sunulacaktr.
Bu blm paketlerin biemini (format) ve ierdiklerini tanmlamaktadr.
\layout Standard
\series bold
PISI
PS
\series default
paketi, ierisinde aadaki blmler olan bir
\emph on
......@@ -2055,8 +2216,12 @@ PK-ZIP
\series bold
metadata.xml:
\series default
PSPEC dosyasndan alnacak ve zerine eklenecek bilgiler ile oluturulacak
Meta bilgisi
\series bold
PSPEC
\series default
dosyasndan alnacak ve zerine eklenecek bilgiler ile oluturulacak Meta
bilgisi
\layout Itemize
......@@ -2084,7 +2249,7 @@ install/ dizini:
Srelerin Tarifi
\layout Standard
Sre tariri paket sisteminin en temel grevlerini, tasarm zetlemek amac
Sre tarifi paket sisteminin en temel grevlerini, tasarm zetlemek amac
ile anlatr.
\layout Subsubsection
......@@ -2143,7 +2308,7 @@ PSPEC
ve doruluu kontrol edilir.
Gerekli dosya ve yamalar yukarda anlatlan biime uygun bir ekilde
\series bold
PISI
PS
\series default
tarafndan alr ve gerekli yamalar koda uygulanr.
......@@ -2160,7 +2325,17 @@ beti
\layout Itemize
Gelitirici (tercihen grafik arayz yardm ile) derleme sonras oluturulan
dosyalar, PSPEC dosyasnda tanmlanan Package blmlerine gre snflandrr.
dosyalar,
\series bold
PSPEC
\series default
dosyasnda tanmlanan
\series bold
\emph on
Package
\series default
\emph default
blmlerine gre snflandrr.
Oluturulacak her paket iin
\series bold
files.xml
......@@ -2361,7 +2536,7 @@ CSL
Bamllk zmek
\layout Standard
TODO: Gzel anlatm, uzun bilimsel hikaye gerek
TODO: Ayrntl algoritmik anlatm gerekiyor
\layout Standard
......@@ -2396,7 +2571,7 @@ OM
Veritabanlar
\layout Standard
FIXME: Dizayn sonras gncellenmeli
FIXME: Ayrntl tanm eklenecek
\layout Standard
stemci makinadaki paket veritaban aadaki blmlere sahip olacaktr.
......@@ -2472,11 +2647,19 @@ Bir paketi sisteme kurma
Sistemden bir paketi kaldrma
\layout Itemize
Verilen bir PS paketini ama
Verilen bir
\series bold
PS
\series default
paketini ama
\layout Itemize
Verilen bir PS paketi ierisinden yalnzca bir dosyay/dizini karma
(metadata.xml dosyas veya install/ dizini gibi)
Verilen bir
\series bold
PS
\series default
paketi ierisinden yalnzca bir dosyay/dizini karma (metadata.xml dosyas
veya install/ dizini gibi)
\layout Itemize
Bamllk zmleme
......@@ -2494,10 +2677,18 @@ Verilen bir ikili paketi sorgulama
kili paketler deposundan bir paketi ekme/alma (fetch).
\layout Itemize
PSPEC dosyalarn okuma/ileme/oluturma.
\series bold
PSPEC
\series default
dosyalarn okuma/ileme/oluturma.
\layout Itemize
PSPEC dosyasnda belirtilen bir uygulama kaynan ekme/alma (fetch)
\series bold
PSPEC
\series default
dosyasnda belirtilen bir uygulama kaynan ekme/alma (fetch)
\layout Itemize
Farkl dosya tiplerini (zip, tar, tar.gz, tar.bz2) ama
......@@ -2506,7 +2697,11 @@ Farkl
Action betiklerini altrma
\layout Itemize
kili PS paketi oluturma
kili
\series bold
PS
\series default
paketi oluturma
\layout Itemize
Kurulu paketler veritabann gncelleme (yeni girdi ekleme, girdi silme
......@@ -2523,8 +2718,19 @@ Dosya
Paketi imzalama ve imzann doruluunu kontrol etme.
\layout Itemize
COMAR sistemi ile iletiim kurma (CSL betiklerinin COMAR'a bildirilmesi,
betiklerin COMAR'dan kaldrlmas)
\series bold
OMAR
\series default
sistemi ile iletiim kurma (CSL betiklerinin
\series bold
OMAR
\series default
'a bildirilmesi, betiklerin
\series bold
OMAR
\series default
'dan kaldrlmas)
\layout Standard
Bu gerekleri salamak iin libpisi modlleri aadaki ekilde gruplanmlardr.
......@@ -2578,7 +2784,11 @@ Package (xml, zip, gpg, util mod
PS Package Builder (GUI)
\layout Itemize
PSPEC dosyasn kullancnn tanmlar dorultusunda oluturacak
\series bold
PSPEC
\series default
dosyasn kullancnn tanmlar dorultusunda oluturacak
\layout Itemize
Action betiklerini kullancya yazdracak
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment