Kaydet (Commit) 39149d7f authored tarafından Your Name's avatar Your Name

translation fix

üst 980972d6
......@@ -29,8 +29,8 @@ msgstr "qeyri-müəyyən seçim: %s (%s?)"
#: /usr/lib/python3.7/optparse.py:381
#, python-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "İstifadə qaydası: %s\n"
msgid "Usage: %s"
msgstr "İstifadə qaydası: %s"
#: /usr/lib/python3.7/optparse.py:400
msgid "Usage"
......@@ -92,28 +92,28 @@ msgstr "Proqrama xitam verildi."
#: inary-cli:54
msgid ""
"\n"
""
"Keyboard Interrupt [Ctrl-C]: Exiting..."
msgstr ""
"\n"
""
"Klaviaturanın kəsilməsi [Ctrl-C]: Çıxır ..."
#: inary-cli:57
msgid ""
"\n"
""
"Keyboard Interrupt [Ctrl-D]: Exiting..."
msgstr ""
"\n"
""
"Klaviaturanın kəsilməsi [Ctrl-D]: Çıxır ..."
#: inary-cli:61
msgid ""
"\n"
"Unhandled internal exception.\n"
""
"Unhandled internal exception."
"Please file a bug report to <https://github.com/SulinOS/inary/issues>."
msgstr ""
"\n"
"Sökülməmiş daxili istisna.\n"
""
"Sökülməmiş daxili istisna."
"Zəhmət olmasa bir səhv hesabatı göndərin <https://github.com/SulinOS/inary/issues>"
#: inary-cli:70
......@@ -126,10 +126,10 @@ msgstr "Xahiş edirəm ümumi yardım üçün 'inary help' istifadə edin."
#: inary-cli:82
msgid ""
"\n"
""
"Traceback:"
msgstr ""
"\n"
""
"İzləmə:"
#: inary-cli:85
......@@ -146,10 +146,10 @@ msgstr "Inary paket"
#: inary/actionsapi/autotools.py:45 inary/actionsapi/cmaketools.py:41
msgid ""
"Please attach the config.log to your bug report:\n"
"Please attach the config.log to your bug report:"
"{}/config.log"
msgstr ""
"Zəhmət olmasa config.log səhv hesabatınıza əlavə edin:\n"
"Zəhmət olmasa config.log səhv hesabatınıza əlavə edin:"
"{}/config.log"
#: inary/actionsapi/autotools.py:99 inary/actionsapi/autotools.py:111
......@@ -655,10 +655,10 @@ msgstr "Hədəf DIR: \"{}\""
#: inary/archive.py:594
msgid ""
"Problem occured while uncompressing \"{}.Z\" file.\n"
"Problem occured while uncompressing \"{}.Z\" file."
"Error:{}"
msgstr ""
"\"{} .Z\" faylını dekompress ederken problem meydana gəldi.\n"
"\"{} .Z\" faylını dekompress ederken problem meydana gəldi."
"Xəta: {}"
#: inary/archive.py:673
......@@ -680,13 +680,13 @@ msgstr "\"{}\" [yaddaşlı]"
#: inary/archive.py:964
msgid ""
"Archive File: {}\n"
" * Expected sha1 value: {}\n"
" * Received sha1 value: {}\n"
"Archive File: {}"
" * Expected sha1 value: {}"
" * Received sha1 value: {}"
msgstr ""
"Arxiv faylı: {}\n"
" * Gözlənilən şa1 dəyəri: {}\n"
" * Alınan sha1 dəyəri: {}\n"
"Arxiv faylı: {}"
" * Gözlənilən şa1 dəyəri: {}"
" * Alınan sha1 dəyəri: {}"
#: inary/archive.py:967
msgid "unpack: check_file_hash failed."
......@@ -769,15 +769,15 @@ msgstr "{0}-{1} düzgün INARY versiya formatı deyil"
#: inary/atomicoperations.py:273
#, python-brace-format
msgid "\"/{0}\" from \"{1}\" package\n"
msgstr "\"/{0}\" \"{1}\" paketindən\n"
msgid "\"/{0}\" from \"{1}\" package"
msgstr "\"/{0}\" \"{1}\" paketindən"
#: inary/atomicoperations.py:274
msgid ""
"File conflicts:\n"
"File conflicts:"
"\"{}\""
msgstr ""
"Fayl ziddiyyətləri:\n"
"Fayl ziddiyyətləri:"
"\"{}\""
#: inary/atomicoperations.py:292
......@@ -954,23 +954,23 @@ msgstr "Yüklənib \"{}\""
#: inary/cli/addrepo.py:32
msgid ""
"Add a repository\n"
"\n"
"Usage: add-repo <repo> <indexuri>\n"
"\n"
"<repo>: name of repository to add\n"
"<indexuri>: URI of index file\n"
"\n"
"NB: We support only local files (e.g., /a/b/c) and http:// URIs at the moment\n"
msgstr ""
"Anbar əlavə edin\n"
"\n"
"İstifadə qaydası: əlavə-repo <repo> <indexuri>\n"
"\n"
"<repo>: əlavə etmək üçün depo adı\n"
"<indexuri>: indeks sənədinin URI\n"
"\n"
"Qeyd: Hal-hazırda yalnız yerli sənədləri (məsələn, /a/b/c) və http://URI-ləri dəstəkləyirik\n"
"Add a repository"
""
"Usage: add-repo <repo> <indexuri>"
""
"<repo>: name of repository to add"
"<indexuri>: URI of index file"
""
"NB: We support only local files (e.g., /a/b/c) and http:// URIs at the moment"
msgstr ""
"Anbar əlavə edin"
""
"İstifadə qaydası: əlavə-repo <repo> <indexuri>"
""
"<repo>: əlavə etmək üçün depo adı"
"<indexuri>: indeks sənədinin URI"
""
"Qeyd: Hal-hazırda yalnız yerli sənədləri (məsələn, /a/b/c) və http://URI-ləri dəstəkləyirik"
#: inary/cli/addrepo.py:50
msgid "add-repo options"
......@@ -990,21 +990,21 @@ msgstr "Verilmiş vəziyyətdə depo əlavə edin (0 ilkdir)"
#: inary/cli/addrepo.py:72
msgid ""
"Add \"{}\" repository without updating the database?\n"
"By confirming this you are also adding the repository to your system without checking the distribution of the repository.\n"
"Add \"{}\" repository without updating the database?"
"By confirming this you are also adding the repository to your system without checking the distribution of the repository."
"Would you like to continue?"
msgstr ""
"Verilənlər bazasını yeniləmədən \"{}\" depo əlavə edin?\n"
"Bunu təsdiqləyərək, depozitin paylanmasını yoxlamadan sisteminizə depo əlavə edirsiniz.\n"
"Verilənlər bazasını yeniləmədən \"{}\" depo əlavə edin?"
"Bunu təsdiqləyərək, depozitin paylanmasını yoxlamadan sisteminizə depo əlavə edirsiniz."
"Davam etmək istərdinizmi?"
#: inary/cli/addrepo.py:85
#, python-brace-format
msgid ""
"Error: {0} repository could not be reached: \n"
"Error: {0} repository could not be reached: "
"{1}"
msgstr ""
"Xəta: {0} depozitə çatmadı:\n"
"Xəta: {0} depozitə çatmadı:"
"{1}"
#: inary/cli/addrepo.py:88
......@@ -1023,14 +1023,14 @@ msgstr "Repozitoriya URI-nin genişlənməsi \".xml.xz\" və ya \".xml\" olmalı
#: inary/cli/blame.py:27
msgid ""
"Information about the package owner and release\n"
"\n"
"Usage: blame <package> ... <package>\n"
"\n"
"Information about the package owner and release"
""
"Usage: blame <package> ... <package>"
""
msgstr ""
"Paket sahibi və buraxılması haqqında məlumat\n"
"\n"
"İstifadəsi: blame <paket> ... <paket>\n"
"Paket sahibi və buraxılması haqqında məlumat"
""
"İstifadəsi: blame <paket> ... <paket>"
#: inary/cli/blame.py:40
msgid "blame options"
......@@ -1046,44 +1046,44 @@ msgstr "Buraxılışların hamısında blame"
#: inary/cli/blame.py:75 inary/data/specfile.py:402 inary/data/specfile.py:506
#, python-brace-format
msgid "Name: {0}, version: {1}, release: {2}\n"
msgstr "Adı: {0}, versiya: {1}, buraxılış: {2}\n"
msgid "Name: {0}, version: {1}, release: {2}"
msgstr "Adı: {0}, versiya: {1}, buraxılış: {2}"
#: inary/cli/blame.py:77
#, python-brace-format
msgid "Package Maintainer: {0} <{1}>\n"
msgstr "Paket xidmətçisi: {0} <{1}>\n"
msgid "Package Maintainer: {0} <{1}>"
msgstr "Paket xidmətçisi: {0} <{1}>"
#: inary/cli/blame.py:79
#, python-brace-format
msgid "Release Updater: {0.name} <{0.email}>\n"
msgstr "Yeniləyici buraxın: {0.name} <{0.email}>\n"
msgid "Release Updater: {0.name} <{0.email}>"
msgstr "Yeniləyici buraxın: {0.name} <{0.email}>"
#: inary/cli/blame.py:81
msgid "Update Date: {}\n"
msgstr "Yeniləmə tarixi: {}\n"
msgid "Update Date: {}"
msgstr "Yeniləmə tarixi: {}"
#: inary/cli/build.py:28
msgid ""
"Build INARY packages\n"
"\n"
"Usage: build [<pspec.xml> | <sourcename>] ...\n"
"\n"
"You can give a URI of the pspec.xml file. INARY will\n"
"fetch all necessary files and build the package for you.\n"
"\n"
"Alternatively, you can give the name of a source package\n"
"to be downloaded from a repository containing sources.\n"
msgstr ""
"INARY paketlərini düzəldin\n"
"\n"
"İstifadəsi: build [<pspec.xml> | <təminat adı]] ...\n"
"\n"
"Siz pspec.xml faylının URI verə bilərsiniz. İNARİ OLACAQ\n"
"bütün zəruri sənədləri götürün və paketinizi sizin üçün qurun.\n"
"\n"
"Alternativ olaraq, bir qaynaq paketinin adını verə bilərsiniz\n"
"mənbələri olan bir depo yükləmək.\n"
"Build INARY packages"
""
"Usage: build [<pspec.xml> | <sourcename>] ..."
""
"You can give a URI of the pspec.xml file. INARY will"
"fetch all necessary files and build the package for you."
""
"Alternatively, you can give the name of a source package"
"to be downloaded from a repository containing sources."
msgstr ""
"INARY paketlərini düzəldin"
""
"İstifadəsi: build [<pspec.xml> | <təminat adı]] ..."
""
"Siz pspec.xml faylının URI verə bilərsiniz. İNARİ OLACAQ"
"bütün zəruri sənədləri götürün və paketinizi sizin üçün qurun."
""
"Alternativ olaraq, bir qaynaq paketinin adını verə bilərsiniz"
"mənbələri olan bir depo yükləmək."
#: inary/cli/build.py:49
msgid "build options"
......@@ -1180,31 +1180,31 @@ msgstr "{} (standart)"
#: inary/cli/check.py:30
msgid ""
"Verify installation\n"
"\n"
" Usage: check [<package1> <package2> ... <packagen>]\n"
" check -c <component>\n"
"\n"
" <packagei>: package name\n"
"\n"
" A cryptographic checksum is stored for each installed\n"
" file. Check command uses the checksums to verify a package.\n"
" Just give the names of packages.\n"
"\n"
" If no packages are given, checks all installed packages.\n"
"Verify installation"
""
" Usage: check [<package1> <package2> ... <packagen>]"
" check -c <component>"
""
" <packagei>: package name"
""
" A cryptographic checksum is stored for each installed"
" file. Check command uses the checksums to verify a package."
" Just give the names of packages."
""
" If no packages are given, checks all installed packages."
" "
msgstr ""
"Quraşdırmanı təsdiqləyin\n"
"\n"
"İstifadə qaydası: check [...]\n"
"check -c\n"
"\n"
": paketin adı\n"
"\n"
"Hər bir quraşdırılmış üçün kriptoqrafik yoxlama nömrəsi saxlanılır\n"
"fayl. Check əmri paketi yoxlamaq üçün çeklərdən istifadə edir.\n"
"Yalnız paketlərin adlarını verin.\n"
"\n"
"Quraşdırmanı təsdiqləyin"
""
"İstifadə qaydası: check [...]"
"check -c"
""
": paketin adı"
""
"Hər bir quraşdırılmış üçün kriptoqrafik yoxlama nömrəsi saxlanılır"
"fayl. Check əmri paketi yoxlamaq üçün çeklərdən istifadə edir."
"Yalnız paketlərin adlarını verin."
""
"Heç bir paket verilmirsə, quraşdırılmış bütün paketləri yoxlayır."
#: inary/cli/check.py:52
......@@ -1265,10 +1265,10 @@ msgstr "\"{}\" Paketi quraşdırılmadı."
#: inary/cli/check.py:142
msgid ""
"Inary was unable to check the integrity of packages which contain files that you don't have read access.\n"
"Inary was unable to check the integrity of packages which contain files that you don't have read access."
"Running the check under a privileged user may help fixing this problem."
msgstr ""
"Inary oxuya bilmədiyiniz sənədləri olan paketlərin bütövlüyünü yoxlaya bilmədiniz.\n"
"Inary oxuya bilmədiyiniz sənədləri olan paketlərin bütövlüyünü yoxlaya bilmədiniz."
"Çeki imtiyazlı bir istifadəçi altında aparmaq bu problemi həll etməyə kömək edə bilər."
#: inary/cli/command.py:37
......@@ -1312,8 +1312,8 @@ msgid "Suppresses all coloring of INARY's output."
msgstr "INARY məhsulunun bütün rənglənməsini yatırır."
#: inary/cli/command.py:139
msgid "Destination directory \"{}\" does not exist. Creating directory.\n"
msgstr "\"{}\" Təyinat qovluğu mövcud deyil. Kataloq yaratmaq.\n"
msgid "Destination directory \"{}\" does not exist. Creating directory."
msgstr "\"{}\" Təyinat qovluğu mövcud deyil. Kataloq yaratmaq."
#: inary/cli/command.py:153 inary/util.py:85
msgid "You have to be root for this operation."
......@@ -1332,8 +1332,8 @@ msgid "Do not perform any action, just show what would be done."
msgstr "Heç bir fəaliyyət göstərməyin, yalnız nə ediləcəyini göstərin."
#: inary/cli/command.py:223
msgid "usage: {}\n"
msgstr "istifadə: {}\n"
msgid "usage: {}"
msgstr "istifadə: {}"
#: inary/cli/configmanager.py:33
msgid "Inary Config file manager."
......@@ -1371,19 +1371,19 @@ msgstr "Yeni konfiqurasiya yoxdur :)"
#: inary/cli/configurepending.py:53
msgid ""
"Configure pending packages\n"
"\n"
"If SCOM configuration of some packages were not\n"
"done at installation time, they are added to a list\n"
"of packages waiting to be configured. This command\n"
"configures those packages.\n"
"Configure pending packages"
""
"If SCOM configuration of some packages were not"
"done at installation time, they are added to a list"
"of packages waiting to be configured. This command"
"configures those packages."
msgstr ""
"Gözlənən paketləri konfiqurasiya edin\n"
"\n"
"Bəzi paketlərin SCOM konfiqurasiyası olmasaydı\n"
"quraşdırma zamanı edilir, onlar bir siyahıya əlavə olunur\n"
"yapılandırılmasını gözləyən paketlər. Bu əmr\n"
"o paketləri konfiqurasiya edir.\n"
"Gözlənən paketləri konfiqurasiya edin"
""
"Bəzi paketlərin SCOM konfiqurasiyası olmasaydı"
"quraşdırma zamanı edilir, onlar bir siyahıya əlavə olunur"
"yapılandırılmasını gözləyən paketlər. Bu əmr"
"o paketləri konfiqurasiya edir."
#: inary/cli/configurepending.py:68 inary/cli/reconfigure.py:60
msgid "configure-pending options"
......@@ -1391,20 +1391,20 @@ msgstr "configure-pending seçimlər"
#: inary/cli/deletecache.py:30
msgid ""
"Delete cache files\n"
"\n"
"Usage: delete-cache\n"
"\n"
"Sources, packages and temporary files are stored\n"
"under /var directory. Since these accumulate they can\n"
"Delete cache files"
""
"Usage: delete-cache"
""
"Sources, packages and temporary files are stored"
"under /var directory. Since these accumulate they can"
"consume a lot of disk space."
msgstr ""
"Kesh sənədlərini silin\n"
"\n"
"İstifadə qaydası: delete-cache\n"
"\n"
"Mənbələr, paketlər və müvəqqəti sənədlər saxlanılır\n"
"/ var qovluğu altında. Bunlar yığdıqlarından\n"
"Kesh sənədlərini silin"
""
"İstifadə qaydası: delete-cache"
""
"Mənbələr, paketlər və müvəqqəti sənədlər saxlanılır"
"/ var qovluğu altında. Bunlar yığdıqlarından"
"disk sahəsi çox istehlak."
#: inary/cli/deletecache.py:53
......@@ -1425,23 +1425,23 @@ msgstr "\"{}\" Önbelleği silinir ..."
#: inary/cli/delta.py:25
msgid ""
"Creates delta packages\n"
"\n"
"Usages: delta oldpackage1 oldpackage2 ... newpackage\n"
" delta -t newpackage oldpackage1 oldpackage2 ...\n"
"\n"
"Delta command finds the changed files between the given\n"
"packages by comparing the sha1sum of files and creates\n"
"a delta package with the changed files.\n"
msgstr ""
"Delta paketləri yaradır\n"
"\n"
"İstifadə qaydaları: delta oldpackage1 oldpackage2 ... newpackage\n"
" delta -t newpack oldpackage1 köhnə paket2 ...\n"
"\n"
"Delta əmri verilənlər arasında dəyişdirilmiş faylları tapır\n"
"faylların sha1sumunu müqayisə edərək paketlər\n"
"dəyişdirilmiş faylları olan bir delta paketi.\n"
"Creates delta packages"
""
"Usages: delta oldpackage1 oldpackage2 ... newpackage"
" delta -t newpackage oldpackage1 oldpackage2 ..."
""
"Delta command finds the changed files between the given"
"packages by comparing the sha1sum of files and creates"
"a delta package with the changed files."
msgstr ""
"Delta paketləri yaradır"
""
"İstifadə qaydaları: delta oldpackage1 oldpackage2 ... newpackage"
" delta -t newpack oldpackage1 köhnə paket2 ..."
""
"Delta əmri verilənlər arasında dəyişdirilmiş faylları tapır"
"faylların sha1sumunu müqayisə edərək paketlər"
"dəyişdirilmiş faylları olan bir delta paketi."
#: inary/cli/delta.py:45
msgid "delta options"
......@@ -1455,41 +1455,41 @@ msgstr ""
#: inary/cli/disablerepo.py:24
msgid ""
"Disable repository\n"
"\n"
"Usage: disable-repo [<repo1> <repo2> ... <repon>]\n"
"\n"
"<repoi>: repository name\n"
"\n"
"Disabled repositories are not taken into account in operations\n"
msgstr ""
"Repozitoriyanı deaktiv edin\n"
"\n"
"İstifadəsi: disable-repo [<repo1> <repo2> ... <geri qaytarma]]\n"
"\n"
"<repoi>: depo adı\n"
"\n"
"Əlil depozitlər əməliyyatlarda nəzərə alınmır\n"
"Disable repository"
""
"Usage: disable-repo [<repo1> <repo2> ... <repon>]"
""
"<repoi>: repository name"
""
"Disabled repositories are not taken into account in operations"
msgstr ""
"Repozitoriyanı deaktiv edin"
""
"İstifadəsi: disable-repo [<repo1> <repo2> ... <geri qaytarma]]"
""
"<repoi>: depo adı"
""
"Əlil depozitlər əməliyyatlarda nəzərə alınmır"
#: inary/cli/emerge.py:29
msgid ""
"Build and install INARY source packages from repository\n"
"\n"
"Usage: emerge <sourcename> ...\n"
"\n"
"You should give the name of a source package to be\n"
"downloaded from a repository containing sources.\n"
"\n"
"You can also give the name of a component.\n"
msgstr ""
"Depozitordan INARY mənbə paketlərini qurun və quraşdırın\n"
"\n"
"İstifadəsi: emerge <sourcename> ...\n"
"\n"
"Olacağınız bir qaynaq paketinin adını verməlisiniz\n"
"mənbələri olan bir depo yükləndi.\n"
"\n"
"Bir komponentin adını da verə bilərsiniz.\n"
"Build and install INARY source packages from repository"
""
"Usage: emerge <sourcename> ..."
""
"You should give the name of a source package to be"
"downloaded from a repository containing sources."
""
"You can also give the name of a component."
msgstr ""
"Depozitordan INARY mənbə paketlərini qurun və quraşdırın"
""
"İstifadəsi: emerge <sourcename> ..."
""
"Olacağınız bir qaynaq paketinin adını verməlisiniz"
"mənbələri olan bir depo yükləndi."
""
"Bir komponentin adını da verə bilərsiniz."
#: inary/cli/emerge.py:46
msgid "emerge options"
......@@ -1534,23 +1534,23 @@ msgstr "Paket önbelleğinde ikili paketləri çıxartdı."
#: inary/cli/emergeup.py:29
msgid ""
"Build and upgrade INARY source packages from repository\n"
"\n"
"Usage: emergeup ...\n"
"\n"
"You should give the name of a source package to be\n"
"downloaded from a repository containing sources.\n"
"\n"
"You can also give the name of a component.\n"
msgstr ""
"Anbar mənbələrindən paketləri depozitdən yaradın və təkmilləşdirin\n"
"\n"
"İstifadəsi: emergeup ...\n"
"\n"
"Olacağınız bir qaynaq paketinin adını verməlisiniz\n"
"mənbələri olan bir depo yükləndi.\n"
"\n"
"Bir komponentin adını da verə bilərsiniz.\n"
"Build and upgrade INARY source packages from repository"
""
"Usage: emergeup ..."
""
"You should give the name of a source package to be"
"downloaded from a repository containing sources."
""
"You can also give the name of a component."
msgstr ""
"Anbar mənbələrindən paketləri depozitdən yaradın və təkmilləşdirin"
""
"İstifadəsi: emergeup ..."
""
"Olacağınız bir qaynaq paketinin adını verməlisiniz"
"mənbələri olan bir depo yükləndi."
""
"Bir komponentin adını da verə bilərsiniz."
#: inary/cli/emergeup.py:46
msgid "emergeup options"
......@@ -1558,36 +1558,36 @@ msgstr "emergeup seçimleri"
#: inary/cli/enablerepo.py:24
msgid ""
"Enable repository\n"
"\n"
"Usage: enable-repo [<repo1> <repo2> ... <repon>]\n"
"\n"
"<repoi>: repository name\n"
"\n"
"Disabled repositories are not taken into account in operations\n"
msgstr ""
"Anbarı aktivləşdirin\n"
"\n"
"İstifadə qaydası: enable-repo [<repo1> <repo2> ... <geri göndərmə]]\n"
"\n"
"<repoi>: depo adı\n"
"\n"
"Əlil depozitlər əməliyyatlarda nəzərə alınmır\n"
"Enable repository"
""
"Usage: enable-repo [<repo1> <repo2> ... <repon>]"
""
"<repoi>: repository name"
""
"Disabled repositories are not taken into account in operations"
msgstr ""
"Anbarı aktivləşdirin"
""
"İstifadə qaydası: enable-repo [<repo1> <repo2> ... <geri göndərmə]]"
""
"<repoi>: depo adı"
""
"Əlil depozitlər əməliyyatlarda nəzərə alınmır"
#: inary/cli/fetch.py:26
msgid ""
"Fetch a package\n"
"\n"
"Usage: fetch [<package1> <package2> ... <packagen>]\n"
"\n"
"<packagei>: package name\n"
"\n"
"Downloads the given inary packages to working directory\n"
"Fetch a package"
""
"Usage: fetch [<package1> <package2> ... <packagen>]"
""
"<packagei>: package name"
""
"Downloads the given inary packages to working directory"
msgstr ""
"Bir paket gətir\n"
"İstifadəsi: fetch [<paket 1> <paket 2> ... <packagen>]\n"
"<paket>: paketin adı\n"
"Verilən inary paketləri iş qovluğuna yükləyir\n"
"Bir paket gətir"
"İstifadəsi: fetch [<paket 1> <paket 2> ... <packagen>]"
"<paket>: paketin adı"
"Verilən inary paketləri iş qovluğuna yükləyir"
#: inary/cli/fetch.py:41
msgid "fetch options"
......@@ -1603,23 +1603,23 @@ msgstr "İş vaxtı asılılığı ilə yükləyin."
#: inary/cli/graph.py:28
msgid ""
"Graph package relations\n"
"\n"
"Usage: graph [<package1> <package2> ...]\n"
"\n"
"Write a graph of package relations, tracking dependency and\n"
"conflicts relations starting from given packages. By default\n"
"shows the package relations among repository packages, and writes\n"
"the package in graphviz format to 'pgraph.dot'.\n"
msgstr ""
"Qrafik paket əlaqələri\n"
"\n"
"İstifadə qaydası: graph [<paket # 1 <paket> 2 ... ...]\n"
"\n"
"Paket əlaqələrinin qrafikini yazın, asılılığı izləyin və\n"
"verilən paketlərdən başlayaraq münaqişələr. Varsayılan olaraq\n"
"depozit paketləri arasındakı paket əlaqələrini göstərir və yazır\n"
"paketi grafviz formatında 'pgraph.dot'a göndərin.\n"
"Graph package relations"
""
"Usage: graph [<package1> <package2> ...]"
""
"Write a graph of package relations, tracking dependency and"
"conflicts relations starting from given packages. By default"
"shows the package relations among repository packages, and writes"
"the package in graphviz format to 'pgraph.dot'."
msgstr ""
"Qrafik paket əlaqələri"
""
"İstifadə qaydası: graph [<paket # 1 <paket> 2 ... ...]"
""
"Paket əlaqələrinin qrafikini yazın, asılılığı izləyin və"
"verilən paketlərdən başlayaraq münaqişələr. Varsayılan olaraq"
"depozit paketləri arasındakı paket əlaqələrini göstərir və yazır"
"paketi grafviz formatında 'pgraph.dot'a göndərin."
#: inary/cli/graph.py:43
msgid "graph options"
......@@ -1660,36 +1660,36 @@ msgstr ""
#: inary/cli/help.py:25
msgid ""
"Prints help for given commands\n"
"\n"
"Usage: help [ <command1> <command2> ... <commandn> ]\n"
"\n"
"Prints help for given commands"
""
"Usage: help [ <command1> <command2> ... <commandn> ]"
""
"If run without parameters, it prints the general help."
msgstr ""
"Yazdırılmış əmrlər üçün kömək edir\n"
"\n"
"İstifadə qaydası: help [ <command1> <command2> ... <commandn> ]\n"
"\n"
"Yazdırılmış əmrlər üçün kömək edir"
""
"İstifadə qaydası: help [ <command1> <command2> ... <commandn> ]"
""
"Parametrlər olmadan çalışırsa, ümumi köməyi yazdırır."
#: inary/cli/help.py:51
msgid ""
"%prog [options] <command> [arguments]\n"
"\n"
"where <command> is one of:\n"
"\n"
"%prog [options] <command> [arguments]"
""
"where <command> is one of:"
""
msgstr ""
"%prog [variantlar] <komanda> [dəlillər]\n"
"\n"
"burada <komanda> biridir:\n"
"%prog [variantlar] <komanda> [dəlillər]"
""
"burada <komanda> biridir:"
#: inary/cli/help.py:57
msgid ""
"\n"
"Use \"%prog help <command>\" for help on a specific command.\n"
""
"Use \"%prog help <command>\" for help on a specific command."
msgstr ""
"\n"
"Müəyyən bir əmrdə kömək üçün \"%prog help <kommand>\" istifadə edin.\n"
""
"Müəyyən bir əmrdə kömək üçün \"%prog help <kommand>\" istifadə edin."
#: inary/cli/history.py:29
msgid "upgrade"
......@@ -1725,16 +1725,16 @@ msgstr "reset history"
#: inary/cli/history.py:35
msgid ""
"History of inary operations\n"
"\n"
"Usage: history\n"
"\n"
"History of inary operations"
""
"Usage: history"
""
"Lists previous operations."
msgstr ""
"İkili əməliyyatlar tarixi\n"
"\n"
"İstifadə qaydası: history\n"
"\n"
"İkili əməliyyatlar tarixi"
""
"İstifadə qaydası: history"
""
"Əvvəlki əməliyyatları sadalayır."
#: inary/cli/history.py:49
......@@ -1795,29 +1795,29 @@ msgstr "Tanınmayan əmr: {}"
#: inary/cli/index.py:27
msgid ""
"Index INARY files in a given directory\n"
"\n"
"Usage: index <directory> ...\n"
"\n"
"This command searches for all INARY files in a directory, collects INARY\n"
"tags from them and accumulates the information in an output XML file,\n"
"named by default 'inary-index.xml'. In particular, it indexes both\n"