pl.po 128 KB
Newer Older
1 2
msgid ""
msgstr ""
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
3
"Project-Id-Version: inary\n"
4
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5
"POT-Creation-Date: 2021-08-06 13:30+0000\n"
6 7 8
"PO-Revision-Date: 2006-04-08 12:19+0900\n"
"Last-Translator: Piotr Maliński <riklaunim@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
Fatih Aşıcı's avatar
Fatih Aşıcı committed
9
"Language: pl\n"
10 11 12 13
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

14 15 16 17 18 19 20 21
#: inary/actionsapi/cmaketools.py:42 inary/actionsapi/autotools.py:46
#: inary/actionsapi/gotools.py:41
#, fuzzy
msgid ""
"Please attach the config.log to your bug report:\n"
"{}/config.log"
msgstr ""
"Prosimy o dołączenie do raportu o błędzie pliku config.log:{}/config.log"
22

23 24 25 26 27
#: inary/actionsapi/cmaketools.py:86 inary/actionsapi/autotools.py:105
#: inary/actionsapi/mesontools.py:92 inary/actionsapi/perlmodules.py:62
#: inary/actionsapi/perlmodules.py:66
msgid "Configure failed."
msgstr "Konfiguracja nie powiodła się."
28

29 30 31 32 33
#: inary/actionsapi/cmaketools.py:89 inary/actionsapi/autotools.py:108
#: inary/actionsapi/mesontools.py:95 inary/actionsapi/mesontools.py:120
#: inary/actionsapi/perlmodules.py:69
msgid "No configure script found. (\"{}\" file not found.)"
msgstr "Nie znaleziono skryptu konfiguracyjnego dla cmake."
34

35 36 37 38 39 40
#: inary/actionsapi/cmaketools.py:100 inary/actionsapi/autotools.py:119
#: inary/actionsapi/pythonmodules.py:71 inary/actionsapi/gotools.py:75
#: inary/actionsapi/gotools.py:82 inary/actionsapi/scons.py:44
#: inary/actionsapi/perlmodules.py:76
msgid "Make failed."
msgstr "Make nie powiódł się."
41

42 43 44 45 46 47 48 49
#: inary/actionsapi/cmaketools.py:120 inary/actionsapi/cmaketools.py:130
#: inary/actionsapi/autotools.py:161 inary/actionsapi/rubymodules.py:123
#: inary/actionsapi/rubymodules.py:132 inary/actionsapi/rubymodules.py:146
#: inary/actionsapi/mesontools.py:146 inary/actionsapi/pythonmodules.py:78
#: inary/actionsapi/gotools.py:100 inary/actionsapi/scons.py:49
#: inary/actionsapi/perlmodules.py:86
msgid "Install failed."
msgstr "Instalacja nie powiodła się."
50

51 52 53
#: inary/actionsapi/cmaketools.py:134
msgid "No Makefile found."
msgstr "Nie znaleziono pliku Makefile."
54

55 56 57
#: inary/actionsapi/autotools.py:113
msgid "Compiling failed."
msgstr "Konfiguracja nie powiodła się."
58

59 60 61
#: inary/actionsapi/autotools.py:174
msgid "Running 'aclocal' failed."
msgstr "Uruchomienie aclocal nie powiodło się."
62

63 64 65
#: inary/actionsapi/autotools.py:181 inary/actionsapi/autotools.py:184
msgid "Running 'autogen.sh' script failed."
msgstr "Uruchomienie autoreconf nie powiodło się."
66

67 68 69
#: inary/actionsapi/autotools.py:190
msgid "Running 'autoconf' failed."
msgstr "Uruchomienie autoconf nie powiodło się."
70

71 72 73
#: inary/actionsapi/autotools.py:196
msgid "Running 'autoreconf' failed."
msgstr "Uruchomienie autoreconf nie powiodło się."
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
74

75 76 77
#: inary/actionsapi/autotools.py:202
msgid "Running 'automake' failed."
msgstr "Uruchomienie automake nie powiodło się."
78

79 80 81
#: inary/actionsapi/autotools.py:208
msgid "Running 'autoheader' failed."
msgstr "Uruchomienie autoheader nie powiodło się."
82

83 84
#: inary/actionsapi/kerneltools.py:130
msgid "Can't find kernel version information file \"{}\"."
85
msgstr ""
86
"Nie można odnaleźć pliku {} zawierającego informacjami o wersji jądra."
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
87

88 89 90
#: inary/actionsapi/libtools.py:39
msgid "Running 'ldconfig' failed."
msgstr "Uruchomienie ldconfig nie powiodło się."
91

92
#: inary/actionsapi/libtools.py:59
93
msgid ""
94 95
"GNU Config Update Failed. Please check your gnuconfig scripts. (/usr/share/"
"gnuconfig)"
96
msgstr ""
97 98
"Aktualizacja konfiguracji GNU nie powiodła się. Sprawdź swoje skrypty "
"gnuconfig. (/ usr / share / gnuconfig)"
99

100 101 102
#: inary/actionsapi/libtools.py:61
msgid "GNU Config Update Finished."
msgstr "GNU Config Update Zakończony."
103

104 105 106
#: inary/actionsapi/libtools.py:66
msgid "Running \"libtoolize\" failed."
msgstr "Uruchomienie libtoolize nie powiodło się."
107

108 109 110 111
#: inary/actionsapi/inarytools.py:45 inary/actionsapi/inarytools.py:66
#: inary/actionsapi/inarytools.py:86
msgid "Insufficient arguments."
msgstr "Niewystarczająca liczba argumentów."
112

113 114 115
#: inary/actionsapi/inarytools.py:54
msgid "No executable file matched pattern \"{}\"."
msgstr "Brak dopasowanego pliku wykonywalnego do szablonu \"{}\"."
116

117 118 119 120
#: inary/actionsapi/inarytools.py:75 inary/actionsapi/inarytools.py:164
#: inary/actionsapi/inarytools.py:404
msgid "No file matched pattern \"{}\"."
msgstr "Brak dopasowanego pliku wedłg wzorca \"{}\"."
121

122 123 124
#: inary/actionsapi/inarytools.py:214
msgid "No file matched pattern \"{}\""
msgstr "Brak dopasowanego pliku wedłg wzorca \"{}\""
125

126 127 128
#: inary/actionsapi/inarytools.py:225
msgid "ActionsAPI [doman]: Wrong man page file: \"{}\""
msgstr "ActionsAPI [doman]: Błędny plik stron man: {}"
129

130 131
#: inary/actionsapi/inarytools.py:261
msgid "No file matched pattern \"{}\". 'domove' operation failed."
132
msgstr ""
133 134
"Brak dopasowanego pliku wedłg wzorca \"{}\". 'domove' Operacja nie "
"powiodła się."
135

136 137 138 139
#: inary/actionsapi/inarytools.py:300
#, python-brace-format
msgid "ActionsAPI [rename]: \"{0}\": \"{1}\""
msgstr "ActionsAPI [zmiana nazwy]: {}: {}"
140

141 142
#: inary/actionsapi/inarytools.py:341
msgid "No such file matching pattern: \"{}\". 'dosed' operation failed."
143
msgstr ""
144 145
"Nie znaleziono pliku dopasowanego wedłg wzorca \"{}\". 'dosed' Operacja "
"nie powiodła się."
146

147 148 149
#: inary/actionsapi/inarytools.py:360
msgid "dosed method has not changed file \"{}\"."
msgstr "metoda dodawania nie zmieniła pliku {}."
150

151 152 153
#: inary/actionsapi/inarytools.py:363
msgid "\"{}\" has been changed by dosed method."
msgstr "„{}” zostało zmienione metodą dozowania."
154

155 156 157
#: inary/actionsapi/inarytools.py:369
msgid "File does not exist or permission denied: \"{}\""
msgstr "Plik nie istnieje lub brak uprawnień: {}"
158

159 160 161
#: inary/actionsapi/inarytools.py:392
msgid "ActionsAPI [dosym]: File already exists: \"{}\""
msgstr "ActionsAPI [dosym]: Plik już istnieje: {}"
162

163 164
#: inary/actionsapi/inarytools.py:448
msgid "No file matched pattern \"{}\". Remove operation failed."
165
msgstr ""
166 167
"Brak dopasowanego pliku wedłg wzorca \"{}\". Operacja usunięcia nie "
"powiodła się."
168

169 170
#: inary/actionsapi/inarytools.py:459
msgid "No directory matched pattern \"{}\". Remove directory operation failed."
171
msgstr ""
172 173
"Brak dopasowanego folderu wedłg wzorca \"{}\". Operacja usunięcia folderu "
"nie powiodła się."
174

175 176 177
#: inary/actionsapi/get.py:174
msgid "Unable to retrieve CPU count: {}"
msgstr "Nie można przeczytać skryptu SCOM {}: {}"
178

179 180 181
#: inary/actionsapi/get.py:256
msgid "Util '{}' cannot be found."
msgstr "Narzędzie {} nie może zostać znalezione"
182

183 184 185 186
#: inary/actionsapi/get.py:259
#, python-brace-format
msgid "'{0}' does not exist, using plain name '{1}'"
msgstr "Ostrzeżenie: {0} nie istnieje, używam prostej nazwy {1}"
187

188 189 190 191 192
#: inary/actionsapi/pkgconfig.py:46 inary/actionsapi/pkgconfig.py:67
#: inary/actionsapi/pkgconfig.py:89 inary/actionsapi/pkgconfig.py:111
#: inary/actionsapi/pkgconfig.py:132 inary/actionsapi/pkgconfig.py:151
msgid "Package pkgconfig is not installed on your system."
msgstr "Pakiet pkgconfig nie jest zainstalowany. Nie można go usunąć."
193

194 195 196
#: inary/actionsapi/rubymodules.py:139 inary/actionsapi/mesontools.py:129
msgid "Build failed."
msgstr "perl build nie powiódł się."
197

198 199 200
#: inary/actionsapi/rubymodules.py:156
msgid "Running 'ruby {}' failed."
msgstr "Uruchomienie {} nie powiodło się."
201

202 203 204
#: inary/actionsapi/qt.py:69
msgid "Project file \"{}\" not found."
msgstr "Plik projektu \"{}\" nie znaleziony."
205

206
#: inary/actionsapi/qt.py:74
207
msgid ""
208 209
"It seems there are more than one .pro file, you must specify one. (Possible ."
"pro files: \"{}\")"
210
msgstr ""
211 212
"Wygląda na to, że jest więcej niż jeden plik projektu \".pro\", należy "
"wybrać jeden. (Możliwe pliki \".pro\" : {})"
213

214 215 216
#: inary/actionsapi/javamodules.py:89 inary/actionsapi/javamodules.py:198
msgid "No any file/directory matched to regex expression \"{}\"."
msgstr "Brak dopasowanego pliku wedłg wzorca \"{}\"."
217

218 219 220
#: inary/actionsapi/javamodules.py:96 inary/actionsapi/javamodules.py:102
msgid "DoJavadoc failed."
msgstr "Make nie powiódł się."
221

222 223 224
#: inary/actionsapi/javamodules.py:152
msgid "Compile failed."
msgstr "Konfiguracja nie powiodła się."
225

226 227 228
#: inary/actionsapi/javamodules.py:180 inary/actionsapi/javamodules.py:210
msgid "Installing file \"{}\" failed."
msgstr "Instalowanie plików texmf nie powiodło się."
229

230 231 232
#: inary/actionsapi/javamodules.py:221
msgid "Installing directory \"{}\" failed."
msgstr "Instalacja pomocy nie powiodła się."
233

234 235 236
#: inary/actionsapi/javamodules.py:250
msgid "Javadoc generation failed."
msgstr "Konfiguracja nie powiodła się."
237

238 239 240
#: inary/actionsapi/javamodules.py:266
msgid "Run failed."
msgstr "Uruchomienie {} nie powiodło się."
241

242 243 244
#: inary/actionsapi/mesontools.py:117
msgid "CMake configure failed."
msgstr "Konfiguracja nie powiodła się."
245

246 247 248
#: inary/actionsapi/mesontools.py:163
msgid "Check failed."
msgstr "Make nie powiódł się."
249

250 251 252
#: inary/actionsapi/pythonmodules.py:65
msgid "Configuration failed."
msgstr "Konfiguracja nie powiodła się."
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
253

254 255 256
#: inary/actionsapi/pythonmodules.py:93
msgid "Running \"{}\" failed."
msgstr "Uruchomienie {} nie powiodło się."
257

258
#: inary/actionsapi/gotools.py:68
259
#, fuzzy
260 261 262 263 264
msgid "{} not found"
msgstr "Plik {} nie został znaleziony"

#: inary/actionsapi/gotools.py:108
msgid "rawInstall function is not available for gotools. Use install function"
265
msgstr ""
266

267 268 269
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:60
msgid "Moving source files failed."
msgstr "Przenoszenie plików źródłowych nie powiodło się."
270

271 272 273
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:63
msgid "Generate config files failed."
msgstr "Generowanie plików konfiguracyjnych nie powiodło się."
Fatih Aşıcı's avatar
Fatih Aşıcı committed
274

275 276 277
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:66
msgid "Building format files failed."
msgstr "Format plików budowania nie poprawny."
278

279 280 281
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:75
msgid "Creating symlinks from format to engines failed."
msgstr "Nie powiodło się tworzenie powiązań formatów plików"
282

283 284 285
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:79
msgid "Installing docs failed."
msgstr "Instalacja pomocy nie powiodła się."
286

287 288 289
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:83
msgid "Installing texmf files failed."
msgstr "Instalowanie plików texmf nie powiodło się."
290

291 292 293
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:87
msgid "Installing config files failed."
msgstr "Instalacja plików konfiguracyjnych nie powiodła się."
294

295 296 297
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:91
msgid "Handle config files failed."
msgstr "Obsługa plików konfiguracyjnych nie powiodła się."
298

299 300 301
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:103
msgid "Symlink \"{}\" skipped (special case)"
msgstr "Link symboliczny {} pominięty (specyficzny wyjątek)"
302

303 304
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:107
#, python-brace-format
305
msgid ""
306
"Symlink \"{0[0]}\" -> \"{0[1]}\" skipped (texlive-core takes care of it."
307
msgstr ""
308
"Link symboliczny {0[0]} -> {0[1]} pominięty (texlive-core takes care of it)"
309

310 311 312 313
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:111
#, python-brace-format
msgid "Symlink \"{0[0]}\" -> \"{0[1]}\" skipped."
msgstr "Link symboliczny {0[0]} -> {0[1]} pominięty."
314

315 316 317
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:114
msgid "Symlink \"{}\" skipped (file exists.)"
msgstr "Link symboliczny {} pominięty (plik istnieje)."
318

319 320 321 322
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:118
#, python-brace-format
msgid "Making symlink from {0[0]} to {0[1]}"
msgstr "Tworzenie linku symbolicznego z {0[0]} do {0[1]}"
323

324 325 326 327 328 329
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:187
msgid "Creating \"/etc/texmf/{}.d\""
msgstr "Tworzenie /etc/texmf/{}.d"

#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:190
#, python-brace-format
330
msgid ""
331
"Moving (and symlinking) \"/usr/share/texmf/{0}\" to \"/etc/texmf/{1}.d\""
332
msgstr ""
333 334
"Przenoszenie (i tworzenie linków symbolicznych) z /usr/share/texmf/{0} do /"
"etc/texmf/{1}.d"
335

336 337 338
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:258
msgid "Building format file {}"
msgstr "Format pliku budowania{}"
339

340 341 342 343
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:330
#, python-brace-format
msgid "Map {0} is added to {1}/{2}.cfg"
msgstr "Mapowanie {0} zostało dodane do {1}/{2}.cfg"
344

345
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:335
346
#, python-brace-format
347 348
msgid "MixedMap {0} is added to {1}/{2}.cfg"
msgstr "Mapowanie {0} zostało dodane do {1}/{2}.cfg"
349

350 351 352 353
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:340
#, python-brace-format
msgid "p +{0} is added to {1}/{2}-config.ps"
msgstr "p +{0} został dodany do {1}/{2}-config.ps"
354

355 356 357 358
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:345
#, python-brace-format
msgid "f {0} is added to {1}/{2}-config"
msgstr "f {0} został dodany do {1}/{2}-config"
Faik Uygur's avatar
Faik Uygur committed
359

360 361 362
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:353
msgid "Language file {} already generated."
msgstr "Plik z lokalizacją {} już został wygenerowany."
Faik Uygur's avatar
Faik Uygur committed
363

364 365 366
#: inary/actionsapi/texlivemodules.py:356
msgid "No rule to proccess {}. Please file a bug."
msgstr "Brak reguł dla procesu {}. Proszę zgłosić błąd."
Fatih Aşıcı's avatar
Fatih Aşıcı committed
367

368 369 370
#: inary/actionsapi/shelltools.py:52
msgid "ActionsAPI [makedirs]: Cannot create directory \"{}\""
msgstr "Nie można utworzyć katalogu {}"
Fatih Aşıcı's avatar
Fatih Aşıcı committed
371

372 373 374
#: inary/actionsapi/shelltools.py:62
msgid "ActionsAPI [echo]: Can't append to file \"{}\""
msgstr "ActionsAPI [echo]: Nie można dołączyć pliku {}."
Fatih Aşıcı's avatar
Fatih Aşıcı committed
375

376 377 378
#: inary/actionsapi/shelltools.py:71
msgid "ActionsAPI [chmod]: No file matched pattern \"{}\""
msgstr "ActionsAPI [chmod]: Brak dopasowanego pliku wedłg wzorca \"{}\"."
Fatih Aşıcı's avatar
Fatih Aşıcı committed
379

380 381 382 383
#: inary/actionsapi/shelltools.py:79
#, python-brace-format
msgid "ActionsAPI [chmod]: Operation not permitted: {0} (mode: 0{1})"
msgstr "ActionsAPI [chmod]: Nie dozwolona operacja: %s (mode: 0%o)"
384

385 386 387
#: inary/actionsapi/shelltools.py:83
msgid "ActionsAPI [chmod]: File \"{}\" doesn't exists."
msgstr "ActionsAPI [chmod]: Plik {} nie istnieje."
388

389 390 391 392
#: inary/actionsapi/shelltools.py:93
#, python-brace-format
msgid "ActionsAPI [chown]: Permission denied: {0} (uid: {1}, gid: {2})"
msgstr "ActionsAPI [chown]: Nie dozwolona operacja: {0} (uid: {1}, gid: {2})"
393

394 395 396
#: inary/actionsapi/shelltools.py:96
msgid "ActionsAPI [chown]: File \"{}\" doesn't exists."
msgstr "ActionsAPI [chown]: Plik {} nie istnieje."
397

398 399 400 401
#: inary/actionsapi/shelltools.py:105
#, python-brace-format
msgid "ActionsAPI [sym]: Permission denied: \"{0}\" to \"{1}\""
msgstr "ActionsAPI [sym]: Brak uprawnień: {0} dla {1}"
402

403
#: inary/actionsapi/shelltools.py:114
404
msgid ""
405
"ActionsAPI [unlink]: No file matched pattern \"{}\". Remove operation failed."
406
msgstr ""
407 408
"Brak dopasowanego pliku wedłg wzorca \"{}\". Operacja usunięcia nie "
"powiodła się."
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
409

410 411 412
#: inary/actionsapi/shelltools.py:123
msgid "ActionsAPI [unlink]: Permission denied: \"{}\""
msgstr "ActionsAPI [unlink]: Brak uprawnień: {}."
413

414 415 416 417
#: inary/actionsapi/shelltools.py:126
msgid ""
"ActionsAPI [unlink]: \"{}\" is not a file, use 'unlinkDir' or 'removeDir' to "
"remove directories."
418
msgstr ""
419 420
"ActionsAPI [unlink]: „{}” nie jest plikiem, użyj „unlinkDir” lub "
"„removeDir”, aby usunąć katalogi."
421

422 423 424
#: inary/actionsapi/shelltools.py:130
msgid "ActionsAPI [unlink]: File \"{}\" doesn't exists."
msgstr "ActionsAPI [unlink]: Plik {} nie istnieje."
425

426 427 428
#: inary/actionsapi/shelltools.py:139
msgid "ActionsAPI [unlinkDir]: Operation not permitted: \"{}\""
msgstr "ActionsAPI [unlinkDir]: Nie dozwolona operacja: {}"
429

430 431 432
#: inary/actionsapi/shelltools.py:144
msgid "ActionsAPI [unlinkDir]: Directory \"{}\" doesn't exists."
msgstr "ActionsAPI [unlinkDir]: Katalog {} nie istnieje."
433

434 435 436
#: inary/actionsapi/shelltools.py:153
msgid "ActionsAPI [move]: No file matched pattern \"{}\"."
msgstr "ActionsAPI [chmod]: Brak dopasowanego pliku wedłg wzorca \"{}\""
437

438 439 440 441
#: inary/actionsapi/shelltools.py:161
#, python-brace-format
msgid "ActionsAPI [move]: Permission denied: \"{0}\" to \"{1}\""
msgstr "ActionsAPI [move]: Brak uprawnień: {0} dla {0}"
442

443 444 445
#: inary/actionsapi/shelltools.py:165
msgid "ActionsAPI [move]: File \"{}\" doesn't exists."
msgstr "ActionsAPI [move]: Plik {} nie istnieje."
446

447 448 449
#: inary/actionsapi/shelltools.py:175
msgid "ActionsAPI [copy]: No file matched pattern \"{}\"."
msgstr "ActionsAPI [chmod]: Brak dopasowanego pliku wedłg wzorca \"{}\"."
450

451 452 453 454
#: inary/actionsapi/shelltools.py:183
#, python-brace-format
msgid "ActionsAPI [copy]: Permission denied: \"{0}\" to \"{1}\""
msgstr "ActionsAPI [copy]: Brak uprawnień: {0} do {1}"
455

456 457 458
#: inary/actionsapi/shelltools.py:205
msgid "ActionsAPI [copy]: File \"{}\" does not exist."
msgstr "ActionsAPI [copy]: Plik {} nie istnieje."
459

460 461 462 463
#: inary/actionsapi/shelltools.py:229
#, python-brace-format
msgid "ActionsAPI [copytree] \"{0}\" to \"{1}\": {2}"
msgstr "ActionsAPI [copytree] {0} dla {1}: {2}"
464

465 466 467
#: inary/actionsapi/shelltools.py:233
msgid "ActionsAPI [copytree]: Directory \"{}\" doesn't exists."
msgstr "ActionsAPI [copytree]: Katalog {} nie istnieje."
468

469 470 471
#: inary/actionsapi/shelltools.py:243
msgid "ActionsAPI [touch]: No file matched pattern \"{}\"."
msgstr "ActionsAPI [chmod]: Brak dopasowanego pliku wedłg wzorca \"{}\"."
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
472

473 474 475
#: inary/actionsapi/shelltools.py:253
msgid "ActionsAPI [touch]: Permission denied: \"{}\""
msgstr "ActionsAPI [touch]: Brak uprawnień: {}"
476

477 478 479
#: inary/actionsapi/shelltools.py:317
msgid "[Running Command]: "
msgstr "[Uruchomione polecenie]:"
480

481 482 483 484
#: inary/actionsapi/shelltools.py:327
#, python-brace-format
msgid "ActionsAPI [system]: Command '{0}' failed, return value was {1}."
msgstr "Polecenie \"{0}\" nie powiodło się, zwrócona wartość {1}."
485

486 487 488
#: inary/actionsapi/perlmodules.py:79
msgid "'perl build' failed."
msgstr "perl build nie powiódł się."
489

490 491 492
#: inary/actionsapi/perlmodules.py:89
msgid "'perl install' failed."
msgstr "perl install nie powiódł się."
493

494 495 496 497
#: inary/analyzer/dependency.py:33 inary/analyzer/conflict.py:32
#: inary/data/replace.py:31
msgid " version >= "
msgstr "wersja >= "
498

499 500 501 502
#: inary/analyzer/dependency.py:35 inary/analyzer/conflict.py:34
#: inary/data/replace.py:33
msgid " version <= "
msgstr "wersja <= "
503

504 505 506 507
#: inary/analyzer/dependency.py:37 inary/analyzer/conflict.py:36
#: inary/data/replace.py:35
msgid " version "
msgstr "wersja"
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
508

509 510 511 512
#: inary/analyzer/dependency.py:39 inary/analyzer/conflict.py:38
#: inary/data/replace.py:37
msgid " release >= "
msgstr "wydanie >="
513

514 515 516 517
#: inary/analyzer/dependency.py:41 inary/analyzer/conflict.py:40
#: inary/data/replace.py:39
msgid " release <= "
msgstr "wydanie <= "
518

519 520 521 522
#: inary/analyzer/dependency.py:43 inary/analyzer/conflict.py:42
#: inary/data/replace.py:41
msgid " release "
msgstr "wydanie"
523

524 525 526
#: inary/configfile.py:170
msgid "No section by name '{}'"
msgstr "Brak sekcji według nazwy „{}”"
527

528 529 530
#: inary/fetcher.py:172
msgid "Filename error"
msgstr "Błąd nazwy pliku"
531

532 533 534
#: inary/fetcher.py:176
msgid "Access denied to write to destination directory: \"{}\""
msgstr "Odmowa dostępu do zapisu do katalogu docelowego: „{}”"
535

536 537 538
#: inary/fetcher.py:182
msgid "Access denied to destination file: \"{}\""
msgstr "{} konfiguracja nie powiodła się"
539

540 541 542
#: inary/fetcher.py:187
msgid "File already exsist. Download skiped..."
msgstr ""
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
543

544 545 546
#: inary/fetcher.py:211
msgid "Download error: {}"
msgstr "Pobrano z:"
547

548 549 550 551 552
#: inary/fetcher.py:219
msgid ""
"A problem occurred. Please check the archive address and/or permissions "
"again."
msgstr "Wystąpił problem. Sprawdź ponownie adres archiwum i / lub uprawnienia."
553

554 555 556
#: inary/fetcher.py:266
msgid "RESPONSE: "
msgstr ""
557

558 559 560
#: inary/fetcher.py:268
msgid "Downloaded from: "
msgstr "Pobrano z:"
561

562 563 564
#: inary/fetcher.py:382
msgid "Proxy configuration has been found for '{}' protocol."
msgstr "Znaleziono konfigurację serwera proxy dla protokołu „{}”."
565

566 567 568
#: inary/fetcher.py:392
msgid "Bandwidth usage is limited to {} KB/s."
msgstr "Wykorzystanie przepustowości jest ograniczone do {} KB / s."
569

570
#: inary/fetcher.py:406
571
msgid ""
572 573
"Remote file can not be reached. Previously downloaded part of the file will "
"be removed."
574
msgstr ""
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
575

576
#: inary/fetcher.py:416
577
msgid ""
578 579
"Server doesn't support partial downloads.Previously downloaded part of the "
"file will be over-written."
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
580 581
msgstr ""

582 583 584
#: inary/fetcher.py:431
msgid "Failed to clone git repository from {}."
msgstr ""
585

586 587 588
#: inary/fetcher.py:452
msgid "Trying fallback address: \"{}\""
msgstr "Próbuję adresu rezerwowego: „{}”"
589

590 591 592
#: inary/fetcher.py:463
msgid "No such file or no permission to read for {}."
msgstr "Brak takiego pliku lub brak uprawnień do odczytu."
Fatih Aşıcı's avatar
Fatih Aşıcı committed
593

594 595 596
#: inary/fetcher.py:476
msgid "\"{}\" mirrors are not defined."
msgstr "Lustra „{}” nie są zdefiniowane."
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
597

598 599 600
#: inary/fetcher.py:481 inary/archive.py:933
msgid "Fetching source from: \"{}\""
msgstr "Przetwarzanie źródeł z: {}"
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
601

602 603 604
#: inary/fetcher.py:492
msgid "Could not fetch source from \"{}\" mirrors."
msgstr "Przetwarzanie źródeł z: {}"
605

606 607 608 609
#: inary/fetcher.py:511
#, python-brace-format
msgid "\"{0}\" package found in \"{1}\" repository."
msgstr "Pakiet {0} znaleziono w repozytorium {1}"
610

611 612 613
#: inary/fetcher.py:518
msgid "\"{}\" package already fetched."
msgstr "Pakiet {} jest już pobrany"
614

615 616 617
#: inary/file.py:59
msgid "uri must have type either URI or string."
msgstr "URI musi mieć typ URI lub ciąg znaków."
618

619 620 621 622 623 624 625
#: inary/file.py:129
msgid "Fetching {}"
msgstr "Pobieranie {}"

#: inary/file.py:144 inary/operations/info.py:40
msgid "File \"{}\" not found."
msgstr "Plik {} nie został znaleziony"
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
626

627 628
#: inary/file.py:167
#, fuzzy
629
msgid ""
630 631 632 633
"File integrity of \"{}\" compromised.\n"
" localfile:{}\n"
" newsha1: {}"
msgstr "Naruszona integralność pliku „{}”."
634

635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647
#: inary/file.py:191
msgid "File mode must be either File.read or File.write"
msgstr "Tryb pliku musi być ustawiony na File.read lub File.write"

#: inary/file.py:197
msgid "Remote write not implemented."
msgstr "Zdalny zapis nie został zaimplementowany."

#: inary/file.py:251 inary/file.py:256
msgid "ERROR: 'gpg --detach-sig {}' failed."
msgstr "Błąd: lokalizacja {} nie poprawna"

#: inary/db/repodb.py:190
648 649
#, fuzzy
msgid ""
650 651
"Error parsing repository index information: {} \n"
" Index file does not exist or is malformed."
652
msgstr ""
653 654
"Błąd podczas analizowania informacji o indeksie repozytorium: {} Plik "
"indeksu nie istnieje lub jest zniekształcony."
655

656 657 658 659 660 661 662 663
#: inary/db/repodb.py:299
msgid ""
"Repository \"{}\" is not compatible with your distribution. Repository is "
"disabled.Your distribution is {} release {}Repository distribution is {} "
"release {}\n"
"If you want add this repository please use \"--ignore-check\" parameter with "
"this command."
msgstr ""
664

665 666 667
#: inary/db/groupdb.py:83 inary/db/groupdb.py:92
msgid "Group \"{}\" not found."
msgstr "Plik {} nie został znaleziony"
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
668

669 670 671 672 673
#: inary/db/packagedb.py:216 inary/db/packagedb.py:224
#: inary/db/packagedb.py:232 inary/db/packagedb.py:240
#: inary/db/packagedb.py:248
msgid "Package \"{}\" not found."
msgstr "Plik {} nie został znaleziony"
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
674

675 676 677
#: inary/db/componentdb.py:114
msgid "Component {} not found."
msgstr "Plik {} nie został znaleziony"
678

679 680 681
#: inary/db/installdb.py:51
msgid "installed"
msgstr "zainstalowany"
682

683 684 685
#: inary/db/installdb.py:51
msgid "installed-pending"
msgstr "w trakcie instalacji"
686

687 688 689 690 691 692
#: inary/db/installdb.py:68
#, fuzzy, python-brace-format
msgid ""
"State: {0}\n"
"Version: {1}, Release: {2}\n"
msgstr "Instalowanie {0}, wersja {1}, wydanie {2}"
693

694 695 696 697
#: inary/db/installdb.py:72
#, fuzzy, python-brace-format
msgid "Distribution: {0}, Install Time: {1}\n"
msgstr "Dystrybucja: {0}, czas instalacji: {1}"
698

699 700 701 702
#: inary/db/installdb.py:103
#, fuzzy
msgid "Checking package directory of \"{}\" package"
msgstr "Uruchamianie skryptu postremove pakietu dla pakietu „{}”."
703

704 705 706 707 708 709 710
#: inary/db/installdb.py:113
#, python-brace-format
msgid ""
"File content of metadata.xml can be corrupted.\n"
"Probably filesystem crashed. \n"
"Check your installation of \"{0}\" package and filesystem."
msgstr ""
711

712
#: inary/db/installdb.py:117 inary/db/installdb.py:124
713
#, fuzzy
714 715
msgid "\"{}\" corrupted."
msgstr "Narzędzie {} nie może zostać znalezione"
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
716

717 718 719 720 721 722 723
#: inary/db/installdb.py:120
#, python-brace-format
msgid ""
"Unhandled corruption on \"{0}\" package metadata.\n"
"There is not any metadata.xml file for {0} package.\n"
"Please check installation of \"{0}\" package"
msgstr ""
724

725 726 727 728 729 730 731
#: inary/db/installdb.py:169
msgid ""
"Installation info for package \"{}\" is broken. Reinstall it to fix this "
"problem."
msgstr ""
"Informacje dotyczące instalacji pakietu {{} są uszkodzone. Zainstaluj "
"ponownie, aby rozwiązać ten problem."
732

733 734 735
#: inary/db/installdb.py:595 inary/operations/upgrade.py:98
msgid "Package \"{}\" is not installed."
msgstr "Pakiet {} nie jest zainstalowany."
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
736

737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752
#: inary/db/itembyrepo.py:48
msgid "\"{}\" not found in any repository."
msgstr "Źródło {} nie zostało znalezione w aktywnym repozytorium"

#: inary/db/itembyrepo.py:60
msgid "Repo item \"{}\" not found."
msgstr "Plik {} nie został znaleziony"

#: inary/db/itembyrepo.py:71 inary/db/itembyrepo.py:83
#: inary/db/itembyrepo.py:94
msgid "Repository \"{}\" does not exist."
msgstr "Repozytorium {} nie istnieje. Nie można usunąć."

#: inary/db/filesdb.py:48
msgid "Creating files database..."
msgstr "Generowanie {},"
753

754
#: inary/db/filesdb.py:59
755
#, fuzzy
756 757
msgid "-> Adding files of \"{}\" package to db..."
msgstr "* Dodawanie {} do bazy..."
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
758

759
#: inary/db/filesdb.py:64
760 761 762
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
763 764 765 766 767 768 769
"Added files database..."
msgstr "Generowanie {},"

#: inary/util/filesystem.py:34
msgid ""
"Filesystem syncing (It wouldn't be run whether nosync set with kernel "
"parameters)"
770
msgstr ""
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
771

772 773 774
#: inary/util/__init__.py:61 inary/cli/command.py:154
msgid "You have to be root for this operation."
msgstr "Musisz być zalogowany jako \"root\" by wykonać tą operacje."
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
775

776 777 778 779 780
#: inary/util/__init__.py:69
msgid "Another instance of Inary is running. Only one instance is allowed."
msgstr ""
"Inny proces INARY jest już uruchomiony. Dozwolony jest tylko jeden "
"uruchomiony proces INARY."
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
781

782 783 784
#: inary/util/__init__.py:73
msgid "Invalidating database caches..."
msgstr "Generowanie {},"
785

786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798
#: inary/util/__init__.py:75
msgid "Updating database caches..."
msgstr "Generowanie {},"

#: inary/util/package.py:89
msgid "Invalid package name: \"{}\""
msgstr "Niepoprawna nazwa pakietu: {}"

#: inary/util/package.py:154
msgid "Invalid delta package name: \"{}\""
msgstr "Niepoprawna nazwa pakietu: {}"

#: inary/util/kernel.py:86
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
799
msgid ""
800 801
"A problem occurred caused by your python installation.No \"subprocess\" "
"module caught. Probably your python installation corrupted."
802
msgstr ""
803

804 805 806
#: inary/util/misc.py:72
msgid "Removing empty dir: \"{}\""
msgstr "Usuwanie pakietu {}"
Ozan Çağlayan's avatar
Ozan Çağlayan committed
807

808 809 810
#: inary/util/files.py:49
msgid "File {} not found."
msgstr "Plik {} nie został znaleziony"
Ozan Çağlayan's avatar
Ozan Çağlayan committed
811

812 813 814
#: inary/util/files.py:160
msgid "Including external link \"{}\""
msgstr "Dołączanie zewnętrznego powiązania {}"
815

816 817 818
#: inary/util/files.py:162
msgid "Including directory \"{}\""
msgstr "Dołączanie katalogu {}"
819

820 821 822
#: inary/util/files.py:255
msgid "You don't have necessary read permissions"
msgstr "Nie masz niezbędnych uprawnień do odczytu"
823

824 825 826
#: inary/util/files.py:258
msgid "Cannot calculate SHA1 hash of \"{}\""
msgstr "Nie można obliczyć hash SHA1 {}"
827

828 829 830
#: inary/util/files.py:273
msgid "Compression type is not valid: '{}'"
msgstr "Typ kompresji nie jest poprawny: \"{}\""
831

832 833 834 835
#: inary/util/files.py:280
#, python-brace-format
msgid "Error while decompressing \"{0}\": {1}"
msgstr "Błąd podczas dekompresji {0}: {1}"
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
836

837
#: inary/util/files.py:310 inary/operations/build.py:771
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
838
#, fuzzy
839 840
msgid "ERROR: WorkDir ({}) does not exist\n"
msgstr "Repozytorium {} nie istnieje. Nie można usunąć."
841

842 843 844 845
#: inary/util/files.py:346
#, python-brace-format
msgid "Detected patch level={0} for {1}"
msgstr "Wykryty poziom łaty = {0} dla {1}"
846

847 848 849
#: inary/util/files.py:375
msgid "ERROR: patch (\"{}\") failed."
msgstr "Błąd: lokalizacja {} nie poprawna"
850

851 852 853 854
#: inary/util/files.py:378
#, python-brace-format
msgid "ERROR: patch (\"{0}\") failed: {1}"
msgstr "Błąd: lokalizacja ({0}) nie poprawna: {1}"
Faik Uygur's avatar
Faik Uygur committed
855

856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880
#: inary/util/files.py:392
msgid "'strip' command failed for file \"{}\"!"
msgstr "Komenda „strip” nie powiodła się dla pliku {{}!"

#: inary/util/files.py:400
msgid "'chrpath' command failed for file \"{}\"!"
msgstr "Komenda „chrpath” nie powiodła się dla pliku {}"

#: inary/util/files.py:409
msgid "'objcopy' (keep-debug) command failed for file \"{}\"!"
msgstr "Komenda „objcopy” (keep-debug) nie powiodła się dla pliku „{}”!"

#: inary/util/files.py:417
msgid "'objcopy' (add-debuglink) command failed for file \"{}\"!"
msgstr "Komenda „objcopy” (add-debuglink) nie powiodła się dla pliku „{}”!"

#: inary/util/process.py:29
msgid "Module: 'subprocess' can not imported."
msgstr "Moduł: „podprocesu” nie można importować."

#: inary/util/process.py:52 inary/util/process.py:69
msgid "Running "
msgstr "Uruchomiony"

#: inary/util/process.py:58 inary/util/process.py:87
881
#, python-brace-format
882 883
msgid "return value for \"{0}\" is {1}"
msgstr "Zwrócona wartość dla \"{0}\" to {1}"
884

885 886 887 888
#: inary/atomicoperations.py:85
#, python-brace-format
msgid "Package \"{0}\" found in repository \"{1}\""
msgstr "Pakiet {0} znaleziono w repozytorium {1}"
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
889

890 891 892
#: inary/atomicoperations.py:118
msgid "Package URI: \"{}\""
msgstr "URI pakietu: {}"
893

894 895 896
#: inary/atomicoperations.py:134
msgid "Download Error: Package does not match the repository package."
msgstr "Błąd pobierania: Pakiet nie pasuje do repozytorium pakietów."
897

898 899 900
#: inary/atomicoperations.py:139
msgid "Package \"{}\" not found in any active repository."
msgstr "Pakiet {} nie została znaleziona w żadnym z aktywnym repozytoriów."
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
901

902 903 904 905 906 907 908
#: inary/atomicoperations.py:173 inary/cli/__init__.py:260
#, python-brace-format
msgid "Installing \"{0.name}\", version {0.version}, release {0.release}"
msgstr "Instalowanie {0.name}, wersja {0.version}, wydanie {0.release}"

#: inary/atomicoperations.py:181
msgid "Checking package operation availability..."
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
909 910
msgstr ""

911 912 913
#: inary/atomicoperations.py:183
msgid "Checking requirements"
msgstr ""
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
914

915 916
#: inary/atomicoperations.py:185
msgid "Checking versioning"
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
917 918
msgstr ""

919 920 921
#: inary/atomicoperations.py:187
msgid "Checking relations"
msgstr "wybierz opcje"
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
922

923 924 925
#: inary/atomicoperations.py:189
msgid "Checking operations"
msgstr "wybierz opcje"
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
926

927 928 929
#: inary/atomicoperations.py:193
msgid "Unpacking package"
msgstr "Zainstalowany pakiet:"
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
930

931 932 933
#: inary/atomicoperations.py:197
msgid "Updating database"
msgstr "Generowanie {},"
Ozan Çağlayan's avatar
Ozan Çağlayan committed
934

935 936
#: inary/atomicoperations.py:200
msgid "Syncing all buffers"
937
msgstr ""
938

939 940 941
#: inary/atomicoperations.py:216
msgid "Is there enought free space in your disk?"
msgstr "Czy na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca?"
942

943 944 945
#: inary/atomicoperations.py:217
msgid "Free space in 'destinationdirectory': {:.2f} {} "
msgstr "Wolne miejsce w „katalogu docelowym”: {: .2f} {}"
946

947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957
#: inary/atomicoperations.py:233 inary/operations/build.py:812
#, python-brace-format
msgid "{0}-{1} is not a valid INARY version format"
msgstr "{0}-{1} nie jest to poprawna wersja formatu INARY."

#: inary/atomicoperations.py:265
#, fuzzy, python-brace-format
msgid "\"/{0}\" from \"{1}\" package\n"
msgstr "/{0} z pakietu {1} "

#: inary/atomicoperations.py:266 inary/operations/install.py:150
958 959
#, fuzzy
msgid ""
960 961 962 963 964 965
"File conflicts:\n"
"\"{}\""
msgstr "Konflikt plików:{}"

#: inary/atomicoperations.py:270
msgid "Do you want to overwrite it?"
966
msgstr ""
967

968 969 970
#: inary/atomicoperations.py:286
msgid "Storing old paths info."
msgstr "Pokaż tylko ścieżki."
971

972 973 974 975
#: inary/atomicoperations.py:291
#, fuzzy
msgid "Downgrade to old version."
msgstr "Aktualizować do starszego wydania dystrybucji?"
976

977
#: inary/atomicoperations.py:299
978
#, fuzzy
979 980
msgid "Upgrading to new release."
msgstr "Aktualizacja do nowego wydania dystrybucji"
981

982 983 984
#: inary/atomicoperations.py:303
msgid "Downgrade to old distribution release?"
msgstr "Aktualizować do starszego wydania dystrybucji?"
985

986 987 988
#: inary/atomicoperations.py:305
msgid "Package downgrade declined"
msgstr "Aktualizacja pakietu do starszej wersji anulowana"
989

990 991 992
#: inary/atomicoperations.py:309
msgid "Re-install same version package?"
msgstr "Reinstalować pakiet o tej samej wersji? "
993

994 995 996
#: inary/atomicoperations.py:310
msgid "Package re-install declined"
msgstr "Reinstalowanie pakietu anulowane"
997

998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
#: inary/atomicoperations.py:326
msgid "Pre-install configuration have been run for \"{}\""
msgstr "Znaleziono konfigurację serwera proxy dla protokołu „{}”."

#: inary/atomicoperations.py:331
msgid "Pre-install configuration of \"{}\" package failed."
msgstr "Konfiguracja nie powiodła się."

#: inary/atomicoperations.py:340
msgid "Added symlink '{}' "
msgstr "Dodano dowiązanie symboliczne „{}”"

#: inary/atomicoperations.py:344
msgid "Broken or missing symlink '{}'"
1012 1013
msgstr ""

1014 1015 1016
#: inary/atomicoperations.py:352
msgid "Configuring post-install \"{}\""
msgstr "Skonfigurowano {}"
1017

1018 1019 1020
#: inary/atomicoperations.py:355
msgid "Post-install configuration of \"{}\" package failed."
msgstr "Konfiguracja nie powiodła się."
1021

1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028
#: inary/atomicoperations.py:420
msgid ""
"Unable to relocate following files. Reinstallation of this package is "
"strongly recommended."
msgstr ""
"Nie można przenieść stępujących plików. Zalecana jest ponowna instalacja "
"tego pakietu."
1029

1030
#: inary/atomicoperations.py:522
1031
#, fuzzy
1032 1033 1034 1035
msgid "Precaching postoperations.py file"
msgstr "wybierz opcje"

#: inary/atomicoperations.py:535
1036
msgid ""
1037
"Storing inary files (files.xml, metadata.xml and whether postoperations.py)"
1038 1039
msgstr ""

1040 1041 1042
#: inary/atomicoperations.py:569
msgid "Adding files of \"{}\" package to database..."
msgstr "* Dodawanie {} do bazy..."
1043

1044 1045 1046
#: inary/atomicoperations.py:600
msgid "Installing => [{}]"
msgstr "Instalowanie..."
1047

1048 1049 1050
#: inary/atomicoperations.py:637
msgid "File list could not be read for \"{}\" package, continuing removal."
msgstr "Nie można przeczytać listy plików dla pakietu {}, kontynuuje usuwanie"
1051

1052 1053 1054 1055
#: inary/atomicoperations.py:647
#, python-brace-format
msgid "Removing \"{0.name}\", version {0.version}, release {0.release}"
msgstr "Instalowanie {0.name}, wersja {0.version}, wydanie {0.release}"
1056

1057 1058 1059
#: inary/atomicoperations.py:651
msgid "Trying to remove nonexistent package "
msgstr "Próba usunięcia nieistniejącego pakietu "
1060

1061 1062 1063
#: inary/atomicoperations.py:696
msgid "Not removing conflicted file : \"{}\""
msgstr "Nie usuwam kolidującego pliku : {}"
1064

1065
#: inary/atomicoperations.py:729
1066
msgid ""
1067 1068
"Installed file \"{}\" does not exist on system [Probably you manually "
"deleted]"
1069
msgstr ""
1070 1071
"Zainstalowany plik {} nie istnieje w systemie [Prawdopodobnie został "
"usunięty ręcznie]"
1072

1073 1074 1075
#: inary/atomicoperations.py:740
msgid "Pre-remove configuration have been run for \"{}\""
msgstr "Znaleziono konfigurację serwera proxy dla protokołu „{}”."
1076

1077 1078 1079
#: inary/atomicoperations.py:746
msgid "Post-remove configuration have been run for \"{}\""
msgstr "Znaleziono konfigurację serwera proxy dla protokołu „{}”."
1080

1081 1082 1083
#: inary/atomicoperations.py:757
msgid "Removing files of \"{}\" package from system..."
msgstr "* Dodawanie {} do bazy..."
1084

1085 1086 1087
#: inary/atomicoperations.py:764
msgid "Removing files of \"{}\" package from database..."
msgstr "Generowanie {},"
1088

1089 1090 1091
#: inary/config.py:101
msgid "Destination directory \"{}\" does not exist. Creating it."
msgstr "Katalog docelowy {} nie istnieje. Tworzenie katalogu. "
1092

1093 1094 1095 1096
#: inary/errors.py:65
#, python-brace-format
msgid "URL \"{0}\" already downloaded as \"{1}\""
msgstr "Adres URL „{0}” jest już pobrany jako „{1}”"
1097

1098 1099 1100
#: inary/errors.py:74
msgid "No signature found for \"{}\""
msgstr "Nie znaleziono skryptu konfiguracyjnego dla cmake."
1101

1102 1103 1104
#: inary/errors.py:81
msgid "GPG Signature is invalid for \"{}\""
msgstr "Nie znaleziono skryptu konfiguracyjnego dla cmake."
1105

1106 1107 1108
#: inary/errors.py:90
msgid "Encountered cycle {}"
msgstr "Napotkany cykl {}"
1109

1110 1111 1112
#: inary/package.py:80
msgid "Cannot open package file: \"{}\""
msgstr "URI pakietu: {}"
1113

1114 1115 1116 1117 1118
#: inary/package.py:101
msgid "Unsupported package format: {}"
msgstr "Obsługiwane formaty pakietów:"

#: inary/package.py:115
1119
msgid ""
1120 1121
"There was a problem while fetching \"{}\".The package may have been "
"upgraded. Please try to upgrade the package."
1122
msgstr ""
1123 1124
"Podczas pobierania „{}” wystąpił problem.Pakiet mógł zostać zaktualizowany. "
"Spróbuj zaktualizować pakiet."
1125

1126 1127 1128
#: inary/package.py:121
msgid "{} [cached]"
msgstr "{} [buforowane]"
1129

1130 1131 1132
#: inary/uri.py:83
msgid "setAuthInfo needs a tuple (user, pass)"
msgstr "setAuthInfo wymaga krotki (użytkownik, hasło)"
1133

1134 1135
#: inary/version.py:74
msgid "Invalid version string: '{}'"
1136 1137
msgstr ""

1138 1139 1140
#: inary/mirrors.py:58
msgid "Mirrors file \"{}\" does not exist. Could not resolve \"mirrors://\""
msgstr "Repozytorium {} nie istnieje. Nie można usunąć."
1141

1142 1143 1144
#: inary/archive.py:161
msgid " \"{}\" is not a lzma file."
msgstr "pakiet scom nie jest w pełni zainstalowana"
1145

1146 1147 1148 1149
#: inary/archive.py:284 inary/archive.py:544
#, python-brace-format
msgid "Chowning {0} ({1}:{2})"
msgstr "Chowning {0} ({1}: {2})"
1150

1151 1152 1153 1154
#: inary/archive.py:289 inary/archive.py:549
#, python-brace-format
msgid "LChowning {0} ({1}:{2})"
msgstr "L Wyświetlanie {0} ({1}: {2})"
1155

1156 1157 1158
#: inary/archive.py:354
msgid "Target DIR: \"{}\""
msgstr "URI pakietu: {}"
1159

1160
#: inary/archive.py:357
1161
#, fuzzy
1162 1163
msgid "Extracting: /{}"
msgstr "Rozpakowywanie plików {}"
1164

1165
#: inary/archive.py:617
1166 1167
#, fuzzy
msgid ""
1168 1169 1170
"Problem occured while uncompressing \"{}.Z\" file.\n"
"Error:{}"
msgstr "Wystąpił problem podczas dekompresji pliku {}."
1171

1172 1173 1174
#: inary/archive.py:696
msgid "File \"{}\" is not a zip file."
msgstr "pakiet scom nie jest w pełni zainstalowana"
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
1175

1176 1177 1178 1179
#: inary/archive.py:954
#, python-brace-format
msgid "Source archive is stored: \"{0}/{1}\""
msgstr "Archiwum źródłowe jest zapisane: {0}/{1}"
1180

1181 1182 1183
#: inary/archive.py:986 inary/operations/history.py:156
msgid "\"{}\" [cached]"
msgstr "„{}” [buforowany]"
1184

1185 1186 1187 1188 1189
#: inary/archive.py:995
msgid ""
"Archive File: {}\n"
" * Expected sha1 value: {}\n"
" * Received sha1 value: {}\n"
1190
msgstr ""
1191

1192 1193 1194 1195 1196
#: inary/archive.py:998
msgid "unpack: check_file_hash failed."
msgstr "rozpakuj: check_file_hash nie powiodło się."

#: inary/archive.py:1001
1197
msgid ""
1198 1199
"* Archive verification passed. Such problems may occur during the build "
"process."
1200
msgstr ""
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
1201

1202 1203 1204 1205
#: inary/archive.py:1006
#, python-brace-format
msgid "Unknown archive type '{0}' is given for '{1}'."
msgstr "Dla „{1}” podano nieznany typ archiwum „{0}”."
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
1206

1207 1208
#: inary/archive.py:1010
msgid "Inary needs '{}' to unpack this archive but it is not installed."
1209
msgstr ""
1210 1211
"Binary potrzebuje „{}”, aby rozpakować to archiwum, ale nie jest ono "
"zainstalowane."
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
1212

1213 1214 1215
#: inary/constants.py:46
msgid "Can't rebind constant: '{}'"
msgstr "Nie można ponownie powiązać stałej: „{}”"
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
1216

1217 1218 1219
#: inary/constants.py:53
msgid "Can't unbind constant: '{}'"
msgstr "Nie można cofnąć wiązania stałej: „{}”"
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
1220

1221 1222
#: inary/sysconf.py:62
msgid "[-] Process triggering for "
1223
msgstr ""
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
1224

1225 1226
#: inary/sysconf.py:67
msgid "[!] Triggering end with "
1227 1228
msgstr ""

1229 1230
#: inary/sysconf.py:72
msgid "[+] Process triggered for {}"
1231
msgstr ""
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
1232

1233 1234 1235
#: inary/sysconf.py:90
msgid "Process triggering for sysconf.\n"
msgstr ""
1236

1237 1238
#: inary/sysconf.py:121
msgid "[-] Syncing filesystem to restrain filesystem corruptions."
1239 1240
msgstr ""

1241 1242
#: inary/sysconf.py:124
msgid "[+] Synced filesystem\n"
1243
msgstr ""
1244

1245 1246 1247 1248
#: inary/data/history.py:53
#, python-brace-format
msgid "{0} repository is updated."
msgstr "Nie znaleziono repozytoriów o nazwie {0}"
1249

1250 1251 1252 1253
#: inary/data/history.py:72
#, python-brace-format
msgid "{0} is upgraded from {1} to {2} with delta."
msgstr "{0} zostało uaktualnione z {1} do {2} z deltą."
1254

1255
#: inary/data/history.py:75
1256
#, python-brace-format
1257 1258
msgid "{0} is upgraded from {1} to {2}."
msgstr "{0} został uaktualniony z {1} do {2}."
1259

1260 1261 1262 1263
#: inary/data/history.py:78
#, python-brace-format
msgid "{0} {1} is removed."
msgstr "{0} {1} jest usunięty"
1264

1265 1266 1267 1268
#: inary/data/history.py:80
#, python-brace-format
msgid "{0} {1} is installed."
msgstr "{0} {1} jest zainstalowany"
1269

1270 1271 1272 1273
#: inary/data/history.py:82
#, python-brace-format
msgid "{0} {1} is reinstalled."
msgstr "{0} {1} jest przeinstalowany"
1274

1275 1276 1277 1278
#: inary/data/history.py:84
#, python-brace-format
msgid "{0} is downgraded from {1} to {2}."
msgstr "Poziom {0} został obniżony z {1} do {2}."
Fatih Aşıcı's avatar
Fatih Aşıcı committed
1279

1280 1281 1282
#: inary/data/history.py:111 inary/data/history.py:134
msgid "Unknown package operation"
msgstr "Nieznana operacja pakietu"
1283

1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321
#: inary/data/metadata.py:85
#, fuzzy, python-brace-format
msgid "Distribution: {0}, Dist. Release: {1}\n"
msgstr "Dystrybucja: {0}, Dist. Wydanie: {1}"

#: inary/data/metadata.py:87
#, python-brace-format
msgid "Architecture: {0}, Installed Size: {1}"
msgstr "Architektura: {0}, Zainstalowany rozmiar: {1}"

#: inary/data/metadata.py:93
msgid ", Package Size: {}"
msgstr "URI pakietu: {}"

#: inary/data/metadata.py:95
msgid ", install.tar.xz sha1sum: {}"
msgstr ", install.tar.xz sha1sum: {}"

#: inary/data/specfile.py:167
#, python-brace-format
msgid "URI: {0}, type: {1}, sha1sum: {2}"
msgstr "URI: {0}, wpisz: {1}, sha1sum: {2}"

#: inary/data/specfile.py:203 inary/data/specfile.py:207
msgid " or "
msgstr "lub"

#: inary/data/specfile.py:306
#, python-brace-format
msgid "\"{0}\" dependency of package \"{1}\" is not satisfied."
msgstr "Zależności {0} budowy {1} nie mogą zostać spełnione"

#: inary/data/specfile.py:403 inary/data/specfile.py:507
#, fuzzy, python-brace-format
msgid "Name: {0}, version: {1}, release: {2}\n"
msgstr "Pakiet: {0}, versja: {1}, wydanie: {2}"

#: inary/data/specfile.py:405 inary/data/specfile.py:509
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
1322
#, fuzzy
1323 1324
msgid "Summary: {}\n"
msgstr "Podsumowanie: {} "
1325

1326
#: inary/data/specfile.py:406 inary/data/specfile.py:510
1327
#, fuzzy
1328 1329
msgid "Description: {}\n"
msgstr "Opis: {} "
1330

1331
#: inary/data/specfile.py:407 inary/data/specfile.py:511
1332
#, fuzzy
1333 1334
msgid "Licenses: {}\n"
msgstr "Użycie: {}"
1335

1336
#: inary/data/specfile.py:408 inary/data/specfile.py:512
Suleyman Poyraz's avatar
Suleyman Poyraz committed
1337
#, fuzzy
1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347
msgid "Component: {}\n"
msgstr "Składniki: {} "

#: inary/data/specfile.py:409
#, fuzzy
msgid "Provides: \n"
msgstr "Dostawcy:"

#: inary/data/specfile.py:412
msgid "  - Commands: \n"