Bu depoda (repository) kullanılan programlama dilleri

  •   C
    91.14 %
  •   Python
    8.86 %

7ffa26b64fa6c2ce4eb4dcf7ecf2dbb8483ddb11 Dec 02 -Dec 04 için kayıt (commit) istatistikleri

  • Toplam: 17 commits
  • Günlük ortalama: 5.7 commits
  • Yazarlar: 1

Ayda gün başına kayıt (commit) sayısı

Hafta içi kayıt (commit) sayısı

Günde saat başına kayıt (commit) sayısı (UTC)