Kaydet (Commit) 3cc4b0e0 authored tarafından Emincan Özcan's avatar Emincan Özcan

readme update

üst 786e28bc
......@@ -2,47 +2,47 @@
## Nedir?
Pardus Kataliz, Pardus'a geçiş planlayan kullanıcılar düşünülerek tasarlanmış bir uygulama mağazasıdır. Kullanıcılara masaüstü uygulaması ve web sitesi olarak hem de hizmet sunar. Halihazırda Pardus işletim sistemini kurmuş olan kullanıcılar Kataliz Pardus uygulaması ile daha zengin bir deneyim elde ederken, Pardus'u henüz kurmamış kullanıcılar Kataliz web sürümü üzerinden pek çok özelliğe erişim sağlayaiblmekte ve Pardus'a geçiş yapmak için ön hazırlık gerçekleştirebilmektir.
Pardus Kataliz, Pardus'a geçiş planlayan kullanıcılar düşünülerek tasarlanmış bir uygulama mağazasıdır. Kullanıcılara masaüstü uygulaması ve web sitesi olarak hizmet sunar. Halihazırda Pardus işletim sistemini kurmuş olan kullanıcılar Kataliz Pardus uygulaması ile daha zengin bir deneyim elde ederken, Pardus'u henüz kurmamış kullanıcılar Kataliz web sürümü üzerinden pek çok özelliğe erişim sağlayabilmekte ve Pardus'a geçiş yapmak için ön hazırlık gerçekleştirebilmektir.
## İsmi Neden Kataliz?
Kataliz; katalizor adı verilen kimyasalların, bir kimyasal tepkime için ihtiyaç duyulan enerjiyi düşürmesi ve tepkime sürecini ciddi anlamda hızlandırması işlemine denir.
Geliştirilen uygulama mağazasının hedefi; kullanıcıların Pardus uygulama arayış - kurulum süreçlerine harcayacakları enerjiyi ve vakti azaltmak olduğundan, kataliz ismi tercih edilmiştir.
Geliştirilen uygulama mağazasının hedefi; kullanıcıların Pardus uygulama arayış - kurulum süreçlerine harcayacakları enerjiyi ve vakti azaltmak olduğundan, Kataliz ismi tercih edilmiştir.
## Yazılım Detayları / Geliştirme
Pardus Kataliz projesi; bir adet Pardus uygulaması, bir web uygulaması ve bu uygulamalara veri de sağlayan bir arka uçtan, yönetici panelinden oluşur.
Pardus Kataliz projesi; bir adet Pardus uygulaması, bir adet web uygulaması ve istemcilerin veri kaynağı olarak kullandığı - yönetici paneli de barındıran bir arka uç uygulamasından bir oluşur.
Uygulamanın Pardus ve web versiyonları birlikte geliştirilebilir durumdadır; aynı kod tabanını paylaşmaktadır.
Uygulamanın Pardus ve web versiyonları birlikte geliştirilmekte, aynı kod tabanını paylaşmaktadır.
### Backend Servisi
### Arka Uç
Uygulamanın veri kaynağı olarak kullanılan bir API ve yönetim paneli sağlar. Laravel / Jetstream altyapısıyla hayata geçirilmiştir. Proje anadizininde yer alan backend klasörü üzerinden erişilebilir.
Uygulamanın veri kaynağı olarak kullanılan bir API ve yönetim paneli sağlar. Laravel / Jetstream altyapısıyla hayata geçirilmiştir. Proje dizininde yer alan backend klasörü üzerinden erişilebilir.
Yönetim Panelinde Bulunan Temel özellikler;
* Pardus uygulaması ekleyebilme
* Pardus uygulaması ekleyebilme ve yönetebilme
* Uygulama adı
* Uygulama görseli
* Uygulama kurulum betikleri
* Pardus harici uygulama ekleyebilme
* Pardus harici uygulama ekleyebilme ve yönetebilme
* Uygulama adı
* Uygulama görseli
* Uygulamanın Pardus alternatifleri (Pardus uygulaması üstte belirtilen kriterlere göre eklenmiş olmalıdır.)
* Uygulama paketi oluşturabilme
* Uygulamanın Pardus ekosistemindeki alternatifleri
* Uygulama paketi ekleyebilme ve yönetebilme
* Paket adı
* Paket görseli
* Paketin içerdiği Pardus uygulamaları (İlgili uygulamaların öncesinde Pardus uygulaması olarak eklenmesi gerekmektedir.)
* Pardus uygulamaları
Projede geliştirme ortamı olarak Laravel Sail altyapısından faydalanılmaktadır. Farklı ortamlar üzerinde de geliştirilmesi sürdürülebilir ancak kullanım kolaylığı açısından Laravel Sail önerilmektedir.
Arka uç için geliştirme ortamı olarak Laravel Sail altyapısından faydalanılmaktadır. Farklı ortamlar üzerinde de geliştirmeye devam edilebilir ancak Laravel Sail kullanımı önerilmektedir. Laravel Sail kullanımına dair detaylar [laravel.com/docs/8.x/sail](https://laravel.com/docs/8.x/sail) adresinden incelenebilir.
### Pardus ve Web Uygulaması
Kataliz'in Pardus uygulaması Electron - Vue alt yapısıyla hazırlanmaktadır. Pardus uygulaması ve Web uygulaması tek bir kod tabanı üzerinde geliştirilmektedir. Pardus uygulaması, Web uygulamasına ek olarak uygulama içerisinden kurulum desteği de sağlamaktadır. Pardus sürümünde yer alan bir takım özelliklerin devre dışı bırakılması veya Web'e uyarlanmasıyla Web sürümü ortaya çıkmaktadır.
İlgili uygulama(lar) proje kökdizini içerisinde client klasöründe konumlandırılmıştır.
İlgili uygulama(lar) proje içerisinde client klasöründe konumlandırılmıştır.
Projeyi geliştirme ortamında çalıştırabilmek ya da paketleyebilmek için;
Uygulamaları geliştirme ortamında çalıştırabilmek ya da paketleyebilmek için;
* İlk olarak `npm install` ya da `yarn` komutlarıyla bağımlılıklar indirilmeli,
* Geliştirme ortamını ayağa kaldırmak için;
* Masaüstü versiyonu için `yarn electron:serve` komutu
......@@ -52,7 +52,9 @@ Projeyi geliştirme ortamında çalıştırabilmek ya da paketleyebilmek için;
* Web versiyonu için `yarn build` komutu
kullanılabilmektedir.
Masaüstü uygulaması için paketleme işlemi çalıştırıldığında, appimage ve deb şeklinde iki farklı formatla uygulama paketlenir ve kullanıcıya sunulmaktadır.
Masaüstü uygulaması için paketleme işlemi yapıldığında, appimage ve deb şeklinde iki farklı dosya formatıyla uygulama paketlenmekte ve kullanıcıya sunulmaktadır.
* **Deb formatlı çıktı:** Pardus Paket Kurucu programıyla ya da alternatif metotlarla kurulum sağlamak için kullanılabilmektedir.
* **Appimage formatlı çıktı:** kurulum olmaksızın programı çalıştırmak için kullanılabilmektedir.
### Canlı Test
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment