Kaydet (Commit) 8c6e5278 authored tarafından trclkmehmet's avatar trclkmehmet

“vml

üst 60431f28
# debian-iso-olustur
Debian tabanlı dağıtım yapmayı kolaylaştıran bir araç
> Nasıl Kullanılır?
İlk Önce Şunları Yapmanız Gerekmekte:
> chmod +x isoyap
> chmod +x isoolustur
Bu komutaları girdikten sonra 'isoyap' dosyasını çalıştırın.
E - Posta : mcalik558@gmail.com
Yenilikler : Hatalar giderilmiştir.
<p><strong>Deneme 1-2-3</strong></p>
\ No newline at end of file
......@@ -2,7 +2,7 @@
#############################################
# Mehmet Çalık tarafından yapılmıştır. #
# Eposta : mcalik558@gmail.com #
# Eposta : mehmetcalik248@gmail.com #
#############################################
# Bu script GNU Lesser General Public License v3.0 ile lisanslanmıştır.
......@@ -39,14 +39,14 @@ mksquashfs sid-chroot filesystem.squashfs -comp gzip -wildcards
mkdir -p isowork/live
mv filesystem.squashfs isowork/live/filesystem.squashfs
echo "${yesil}</> ${kirmizi}vmlinuz ve initrd dosyalarını isowork/live içerisine atalım. ${yesil}</> ${turkuaz}"
cp -pf sid-chroot/boot/initrd.img-5.10.0-8-amd64 isowork/live/initrd.img
cp -pf sid-chroot/boot/vmlinuz-5.10.0-8-amd64 isowork/live/vmlinuz
cp -pf sid-chroot/boot/initrd.img-5.14.0-4-amd64 isowork/live/initrd.img
cp -pf sid-chroot/boot/vmlinuz-5.14.0-4-amd64 isowork/live/vmlinuz
echo "${yesil}</> ${kirmizi}grub.cfg dosyası oluşturalım. ${yesil}</> ${turkuaz}"
mkdir -p isowork/boot/grub/
echo 'menuentry "Start Debian 64-bit" --class debian {' > isowork/boot/grub/grub.cfg
echo 'menuentry "Start customdebian 64-bit" --class debian {' > isowork/boot/grub/grub.cfg
echo ' linux /live/vmlinuz boot=live live-config live-media-path=/live --' >> isowork/boot/grub/grub.cfg
echo ' initrd /live/initrd.img' >> isowork/boot/grub/grub.cfg
echo '}' >> isowork/boot/grub/grub.cfg
echo "${yesil}</> ${kirmizi}İso oluşturuluyor.. ${yesil}</> ${turkuaz}"
grub-mkrescue isowork -o debian-live.iso
grub-mkrescue isowork -o customdebian-live.iso
echo "${yesil}</> ${kirmizi}Sorun Var ise: mcalik558@gmail.com${yesil}</> ${turkuaz}"
......@@ -2,7 +2,7 @@
#############################################
# Mehmet Çalık tarafından yapılmıştır. #
# Eposta : mcalik558@gmail.com #
# Eposta : mehmetcalik248@gmail.com #
#############################################
# Bu script GNU Lesser General Public License v3.0 ile lisanslanmıştır.
......@@ -62,5 +62,5 @@ chroot sid-chroot apt-get install firmware-amd-graphics firmware-atheros \
firmware-siano firmware-ti-connectivity firmware-zd1211 -y
echo "${yesil}</> ${kirmizi} <- - -> Lütfen Dikkatlice okuyunuz <- - -> ${yesil}</>"
echo "${yesil}</> ${kirmizi}Biz temelleri attık. artık gerisi sende, istediğiniz paketleri yükleyebilirsin. ha birde kendine göre bir giriş yöneticisi ve masaüstü kurmayı unutma. işin bitince exit komutu ile çık ve isoolustur komutunu çalıştır..${yesil}</>"
echo "${yesil}</> ${kirmizi}Sorun Var ise: mcalik558@gmail.com${yesil}</> ${turkuaz}"
echo "${yesil}</> ${kirmizi}Sorun Var ise: mehmetcalik248@gmail.com${yesil}</> ${turkuaz}"
chroot sid-chroot /bin/bash
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment