Kaydet (Commit) 703612cf authored tarafından Mehmet ÇALIK's avatar Mehmet ÇALIK

isoyap

üst 8fa99c3e
# debian-iso-olustur
Kolayca debian tabanlı kendi dağıtımınızı yapın.
\ No newline at end of file
Kolayca debian tabanlı kendi dağıtımınızı yapın.
| İlk önce isoyap'ı çalıştırın.
| Uyarı |
| isoyap komutu bittikden ve exit sonra " ls sid-chroot/boot/ " komutunu çalıştırıp vmlinuz ve intrd.img dosyalarını isoolustur'da ki 41 42 satırları ona göre düzeltmeniz gerek yoksa çalışmaz.
| Her türlü soru öneri için mcalik558@gmail.com
| Bilgisayarınız da sıkıntı çıkarsa sorumluluk kabul etmiyorum.
#!/bin/bash
#############################################
# Mehmet Çalık tarafından yapılmıştır. #
# Eposta : mcalik558@gmail.com #
#############################################
# Kodları çalmayın
# https://sulincix.gitlab.io/sayfalar/html/debian-iso-yapimi.html adresinden uyarlanmıştır.
gri=$'\e[1;30m';
kirmizi=$'\e[1;31m';
yesil=$'\e[1;32m';
sari=$'\e[1;33m';
mavi=$'\e[1;34m';
mor=$'\e[1;35m';
turkuaz=$'\e[1;36m';
sifirla=$'\e[0m';
kalin=$'\e[1m';
if [[ "$(whoami)" != root ]]; then
echo "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==>${sifirla} ${kalin}Root özelliği almadan mı yapmaya çalışıyorsun? çok komiksin dostum...${sifirla}"
echo "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==>${sifirla} ${kalin}Örnek: ${turkuaz}sudo ./`basename $0`${sifirla} ${sifirla}"
exit 0
fi
clear
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} oo seni görmek ne kadar güzel dostum. demek 1. aşamayı bitirdin ! sevindim doğrusu buralar kolay zaten neyse başlayalım${sifirla}"
umount -lf -R sid-chroot/* 2>/dev/null
chroot sid-chroot apt-get autoremove
chroot sid-chroot apt-get clean
rm -f sid-chroot/root/.bash_history
rm -rf sid-chroot/var/lib/apt/lists/*
find sid-chroot/var/log/ -type f | xargs rm -f
mkdir isowork
mksquashfs sid-chroot filesystem.squashfs -comp xz -wildcards
mkdir -p isowork/live
mv filesystem.squashfs isowork/live/filesystem.squashfs
cp -pf sid-chroot/boot/initrd.img-5. isowork/live/initrd.img
cp -pf sid-chroot/boot/vmlinuz-5. isowork/live/vmlinuz
mkdir -p isowork/boot/grub/
echo 'menuentry "Start Mehmet 64-bit" --class debian {' > isowork/boot/grub/grub.cfg
echo ' linux /live/vmlinuz boot=live live-config live-media-path=/live --' >> isowork/boot/grub/grub.cfg
echo ' initrd /live/initrd.img' >> isowork/boot/grub/grub.cfg
echo '}' >> isowork/boot/grub/grub.cfg
grub-mkrescue isowork -o debian-live.iso
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor}artık tek yapman gereken debian-live.iso dosyasını usb ye yazdırmak${sifirla}"
#!/bin/bash
#############################################
# Mehmet Çalık tarafından yapılmıştır. #
# Eposta : mcalik558@gmail.com #
#############################################
# Kodları çalmayın
# https://sulincix.gitlab.io/sayfalar/html/debian-iso-yapimi.html adresinden uyarlanmıştır.
gri=$'\e[1;30m';
kirmizi=$'\e[1;31m';
yesil=$'\e[1;32m';
sari=$'\e[1;33m';
mavi=$'\e[1;34m';
mor=$'\e[1;35m';
turkuaz=$'\e[1;36m';
sifirla=$'\e[0m';
kalin=$'\e[1m';
if [[ "$(whoami)" != root ]]; then
echo "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==>${sifirla} ${kalin}Root özelliği almadan mı yapmaya çalışıyorsun? çok komiksin dostum...${sifirla}"
echo "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==>${sifirla} ${kalin}Örnek: ${turkuaz}sudo ./`basename $0`${sifirla} ${sifirla}"
exit 0
fi
clear
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Hoş geldin arkadaşım. Demek Debian tabanlı bir dağıtım/iso yapmak istiyorsun, Tam yerine geldin! lafı uzatmadan hemen başlayalım zaten ben sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim..${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} İlk önce depoyu güncelliyorum${sifirla}"
sudo apt update
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Depo Güncellendi${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Gerekli paketler yükleniyor..${sifirla}"
echo -e "${kirmizi}"
sudo apt install debootstrap -y
sudo apt install xorriso -y
sudo apt install squashfs-tools -y
sudo apt install mtools -y
sudo apt install grub-pc-bin -y
sudo apt install grub-efi -y
sudo apt install devscripts -y
sudo apt install git -y
sudo apt install nano -y
echo -e "${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Gerekli paketler yüklendi${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Kurulum aracı git ile çekilip .deb paketi haline getirilecek..${sifirla}"
git clone https://gitlab.com/ggggggggggggggggg/17g
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Kurulum Aracı Çekildi. .deb paketi haline getiriliyor..{sifirla}"
cd 17g
mk-build-deps --install
debuild -us -uc -b
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} 17G kurulum aracı .deb haline getirildi.${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${kirmizi} === CHROOT OLUŞTURULMASI BÖLÜMÜNE GİRİŞ YAPILDI ==${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${kirmizi} sid-chroot adlı dosya oluşturulacak${sifirla}"
mkdir sid-chroot
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${kirmizi} sid-chroot dosyası oluşturuldu..${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${kirmizi} Unpacking the base system... sırasında hata almamak için sid-chroot dosyasına root sahibi veriliyor.${sifirla}"
chown root sid-chroot
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${kirmizi} Gerekli izinler verildi..${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${kirmizi} sid-chroot dosyasına gerekli dosyalar yükleniyor${sifirla}"
debootstrap --arch=amd64 --no-merged-usr sid sid-chroot https://deb.debian.org/debian
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${kirmizi} Gerekli dosyalar yüklendi${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} === EN HEYCANLI BÖLÜME GİRİŞ YAPILDI ==${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Chroota Giriş yapılıyor ½10 ${sifirla}"
echo
echo
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Chroota Giriş yapılıyor ½20 ${sifirla}"
echo
echo
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Chroota Giriş yapılıyor ½60 ${sifirla}"
echo
echo
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Sisteme giriş yapıldı teker teker paketler yüklenecek. ${sifirla}"
echo 'deb https://deb.debian.org/debian sid main contrib non-free' > sid-chroot/etc/apt/sources.list
chroot sid-chroot apt-get update
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Kernel kuruluyor${sifirla}"
chroot sid-chroot apt-get install linux-headers-amd64 linux-image-amd64 -y
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Grup kuruluyor${sifirla}"
chroot sid-chroot apt-get install grub-pc-bin grub-efi-ia32-bin grub-efi -y
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Live paketi yükleniyor${sifirla}"
chroot sid-chroot apt-get install live-config live-boot -y
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${yesil} === ÖZELLEŞTİRME BÖLÜMÜNE GİRİŞ YAPILDI ==${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${yesil} Dağıtımının ismini nano ile özelleştir :D${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Masaüstü giriş ayarları oluşturuluyor (biz lightdm kullanacağız)${sifirla}"
chroot sid-chroot apt-get install xorg xinit -y
chroot sid-chroot apt-get install lightdm -y
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Driverler vb yükleniyor.. ${sifirla}"
chroot sid-chroot apt-get install firmware-amd-graphics firmware-atheros \
firmware-b43-installer firmware-b43legacy-installer \
firmware-bnx2 firmware-bnx2x firmware-brcm80211 \
firmware-cavium firmware-intel-sound firmware-intelwimax \
firmware-ipw2x00 firmware-ivtv firmware-iwlwifi \
firmware-libertas firmware-linux firmware-linux-free \
firmware-linux-nonfree firmware-misc-nonfree firmware-myricom \
firmware-netxen firmware-qlogic firmware-realtek firmware-samsung \
firmware-siano firmware-ti-connectivity firmware-zd1211
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${red} === BURAYI DİKKATLİCE OKU ==${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${red}Şuanda Yapman Gereken şey kendi ayarlarını ve kendi paketlerini yüklemen, ve bir tane masaüstü yüklemen gerekiyor lxde gibi${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${red}Önceden oluşturduğumuz 17G .deb dosyasını /sid-chroot/tmp dosyasına atıp dpkg ile kurman gerekiyor.${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${red}Her şey tamam ise exit ile çıkıp isooluştur dosyasını çalıştırman gerek. Allah kolaylık versin :) ${sifirla}"
echo
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment