Kaydet (Commit) 23611acd authored tarafından Mehmet ÇALIK's avatar Mehmet ÇALIK

degisiklik yapildi

üst f4a98edc
......@@ -12,3 +12,5 @@ Debian tabanlı dağıtım yapmayı kolaylaştıran bir araç
Bu komutaları girdikten sonra 'isoyap' dosyasını çalıştırın.
E - Posta : mcalik558@gmail.com
Yenilikler : Hatalar giderilmiştir.
......@@ -20,31 +20,33 @@ sifirla=$'\e[0m';
kalin=$'\e[1m';
if [[ "$(whoami)" != root ]]; then
echo "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOOLUSTUR ==>${sifirla} ${kalin}İlk Önce Root Özelliği Almanız Gerekmekte.${sifirla}"
echo "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOOLUSTUR ==>${sifirla} ${kalin}Örnek: ${turkuaz}sudo isoyap${sifirla} ${sifirla}"
echo "${kirmizi}İlk Önce Root Olmanız Gerekmekte.."
exit 0
fi
clear
cd 17g
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${sari}M-İSOOLUSTUR Aktif Edildi..${sifirla}"
echo "${yesil}</> ${kirmizi}Bağlanmış dosyalar ayrılıyor.. ${yesil}</> ${turkuaz}"
umount -lf -R sid-chroot/* 2>/dev/null
echo "${yesil}</> ${kirmizi}Temizleme işlemi.. ${yesil}</> ${turkuaz}"
chroot sid-chroot apt-get autoremove
chroot sid-chroot apt-get clean
rm -f sid-chroot/root/.bash_history
rm -rf sid-chroot/var/lib/apt/lists/*
find sid-chroot/var/log/ -type f | xargs rm -f
echo "${yesil}</> ${kirmizi}Paketleme aşaması.. ${yesil}</> ${turkuaz}"
mkdir isowork
mksquashfs sid-chroot filesystem.squashfs -comp xz -wildcards
mksquashfs sid-chroot filesystem.squashfs -comp gzip -wildcards
mkdir -p isowork/live
mv filesystem.squashfs isowork/live/filesystem.squashfs
cp -p sid-chroot/boot/initrd.img-5.10.0-8-amd64 isowork/live/initrd.img
cp -p sid-chroot/boot/vmlinuz-5.10.0-8-amd64 isowork/live/vmlinuz
echo "${yesil}</> ${kirmizi}vmlinuz ve initrd dosyalarını isowork/live içerisine atalım. ${yesil}</> ${turkuaz}"
cp -pf sid-chroot/boot/initrd.img-5.7.0-8-amd64 isowork/live/initrd.img
cp -pf sid-chroot/boot/vmlinuz-5.7.0-8-amd64 isowork/live/vmlinuz
echo "${yesil}</> ${kirmizi}grub.cfg dosyası oluşturalım. ${yesil}</> ${turkuaz}"
mkdir -p isowork/boot/grub/
echo 'menuentry "Start M-İSOYAP 64-bit" --class debian {' > isowork/boot/grub/grub.cfg
echo 'menuentry "Start Debian 64-bit" --class debian {' > isowork/boot/grub/grub.cfg
echo ' linux /live/vmlinuz boot=live live-config live-media-path=/live --' >> isowork/boot/grub/grub.cfg
echo ' initrd /live/initrd.img' >> isowork/boot/grub/grub.cfg
echo '}' >> isowork/boot/grub/grub.cfg
grub-mkrescue isowork -o miso-live.iso
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor}artık tek yapman gereken miso-live.iso dosyasını usb ye yazdırmak${sifirla}"
echo "${yesil}</> ${kirmizi}İso oluşturuluyor.. ${yesil}</> ${turkuaz}"
grub-mkrescue isowork -o debian-live.iso
echo "${yesil}</> ${kirmizi}Sorun Var ise: mcalik558@gmail.com${yesil}</> ${turkuaz}"
......@@ -21,18 +21,13 @@ kalin=$'\e[1m';
if [[ "$(whoami)" != root ]]; then
echo "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==>${sifirla} ${kalin}İlk Önce Root Özelliği Almanız Gerekmekte.${sifirla}"
echo "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==>${sifirla} ${kalin}Örnek: ${turkuaz}sudo isoyap${sifirla} ${sifirla}"
echo "${kirmizi}İlk Önce Root Olmanız Gerekmekte.."
exit 0
fi
clear
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${sari}M-İSOYAP Aktif Edildi..${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${sari} İlk önce depoyu güncelliyorum${sifirla}"
apt update
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${sari} Depo Güncellendi${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${sari} Gerekli paketler yükleniyor..${sifirla}"
echo -e "${kirmizi}"
echo "${yesil}</> ${kirmizi}Gerekli Paketler Yükleniyor ${yesil}</>"
echo "${yesil}</> ${kirmizi}Yüklenecek Paketler : debootstrap xorriso squashfs-tools mtools grub-pc-bin grub-efi devscripts nano${yesil} </> ${turkuaz}"
apt install debootstrap \
xorriso \
squashfs-tools \
......@@ -41,44 +36,21 @@ apt install debootstrap \
grub-efi \
devscripts \
git \
nano -y
echo -e "${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${sari} Gerekli paketler yüklendi${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${sari} Kurulum aracı git ile çekilip .deb paketi haline getirilecek..${sifirla}"
git clone https://gitlab.com/ggggggggggggggggg/17g
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${sari} Kurulum Aracı Çekildi. .deb paketi haline getiriliyor..{sifirla}"
cd 17g
mk-build-deps --install
debuild -us -uc -b
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${sari} 17G kurulum aracı .deb haline getirildi.${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${kirmizi} === CHROOT OLUŞTURULMASI BÖLÜMÜNE GİRİŞ YAPILDI ==${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${kirmizi} sid-chroot adlı dosya oluşturulacak${sifirla}"
nano
echo "${yesil}</> ${kirmizi} sid-chroot adlı dosya oluşturulup, debian'nın temeli bu dosyaya atılacak.. ${yesil}</> ${turkuaz}"
mkdir sid-chroot
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${kirmizi} sid-chroot dosyası oluşturuldu..${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${kirmizi} Unpacking the base system... sırasında hata almamak için sid-chroot dosyasına root sahibi veriliyor.${sifirla}"
chown root sid-chroot
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${kirmizi} Gerekli izinler verildi..${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${kirmizi} sid-chroot dosyasına gerekli dosyalar yükleniyor${sifirla}"
debootstrap --arch=amd64 --no-merged-usr sid sid-chroot https://deb.debian.org/debian
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${kirmizi} Gerekli dosyalar yüklendi${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${mor} === EN HEYCANLI BÖLÜME GİRİŞ YAPILDI ==${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${mor} Sisteme giriş yapıldı teker teker paketler yüklenecek. ${sifirla}"
echo "${yesil}</> ${kirmizi}Temel atıldı. içeriğe giriş yapılıp kernel driver vb yüklenecek.. ${yesil}</> ${turkuaz}"
for i in dev dev/pts proc sys; do mount -o bind /$i sid-chroot/$i; done
echo 'deb https://deb.debian.org/debian sid main contrib non-free' > sid-chroot/etc/apt/sources.list
chroot sid-chroot apt-get update
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${mor} Kernel kuruluyor${sifirla}"
chroot sid-chroot apt-get install linux-headers-amd64 linux-image-amd64 -y
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪ ️M-İSOYAP ==> ${mor} Grup kuruluyor${sifirla}"
chroot sid-chroot apt-get install grub-pc-bin grub-efi-ia32-bin grub-efi -y
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${mor} Live paketi yükleniyor${sifirla}"
chroot sid-chroot apt-get install grub-pc-bin grub-efi-ia32-bin grub-efi -y
chroot sid-chroot apt-get install live-config live-boot -y
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${yesil} === ÖZELLEŞTİRME BÖLÜMÜNE GİRİŞ YAPILDI ==${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${yesil} Dağıtımının ismini nano ile özelleştir${sifirla}"
chroot sid-chroot nano /etc/os-release
echo "${yesil}</> ${kirmizi}Lütfen Root şifresi belirleyin.. ${yesil}</> ${turkuaz}"
chroot sid-chroot passwd root
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${mor} Masaüstü giriş ayarları oluşturuluyor (biz giriş yöneticisi olan lightdm'yi tercih ediyoruz..)${sifirla}"
chroot sid-chroot apt-get install xorg xinit -y
chroot sid-chroot apt-get install lightdm -y
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${mor} Driverler yükleniyor.. ${sifirla}"
chroot sid-chroot apt-get install firmware-amd-graphics firmware-atheros \
firmware-b43-installer firmware-b43legacy-installer \
firmware-bnx2 firmware-bnx2x firmware-brcm80211 \
......@@ -88,9 +60,7 @@ chroot sid-chroot apt-get install firmware-amd-graphics firmware-atheros \
firmware-linux-nonfree firmware-misc-nonfree firmware-myricom \
firmware-netxen firmware-qlogic firmware-realtek firmware-samsung \
firmware-siano firmware-ti-connectivity firmware-zd1211 -y
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${kirmizi} === Burayı Lütfen Dikkatlice okuyun. ==${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${red}Şuanda Yapman Gereken şey kendi ayarlarını ve kendi paketlerini yüklemen (chroot sid-chroot apt-get install (paketisim)) ve bir tane masaüstü yüklemen gerekiyor (chroot sid-chroot apt-get install lxde)gibi${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${red}Önceden oluşturduğumuz 17G .deb dosyasını /sid-chroot/tmp dosyasına atıp dpkg ile kurman gerekiyor.${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ M-İSOYAP ==> ${red}Her şey tamam ise exit ile çıkıp isooluştur dosyasını çalıştırman gerek. Allah kolaylık versin :) ${sifirla}"
cd 17g
echo
echo "${yesil}</> ${kirmizi} <- - -> Lütfen Dikkatlice okuyunuz <- - -> ${yesil}</>"
echo "${yesil}</> ${kirmizi}Biz temelleri attık. artık gerisi sende, istediğiniz paketleri yükleyebilirsin. ha birde kendine göre bir giriş yöneticisi ve masaüstü kurmayı unutma. işin bitince exit komutu ile çık ve isoolustur komutunu çalıştır..${yesil}</>"
echo "${yesil}</> ${kirmizi}Sorun Var ise: mcalik558@gmail.com${yesil}</> ${turkuaz}"
chroot sid-chroot /bin/bash
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment