isoyap 5.9 KB
Newer Older
Mehmet ÇALIK's avatar
Mehmet ÇALIK committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
#!/bin/bash

############################################# 
# Mehmet Çalık tarafından yapılmıştır.   #
# Eposta : mcalik558@gmail.com       #
#############################################

# Kodları çalmayın

# https://sulincix.gitlab.io/sayfalar/html/debian-iso-yapimi.html adresinden uyarlanmıştır.

gri=$'\e[1;30m';
kirmizi=$'\e[1;31m';
yesil=$'\e[1;32m';
sari=$'\e[1;33m';
mavi=$'\e[1;34m';
mor=$'\e[1;35m';
turkuaz=$'\e[1;36m';
sifirla=$'\e[0m';
kalin=$'\e[1m';


if [[ "$(whoami)" != root ]]; then
	echo "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==>${sifirla} ${kalin}Root özelliği almadan mı yapmaya çalışıyorsun? çok komiksin dostum...${sifirla}"
	echo "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==>${sifirla} ${kalin}Örnek: ${turkuaz}sudo ./`basename $0`${sifirla} ${sifirla}"
	exit 0
fi

clear
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Hoş geldin arkadaşım. Demek Debian tabanlı bir dağıtım/iso yapmak istiyorsun, Tam yerine geldin! lafı uzatmadan hemen başlayalım zaten ben sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim..${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} İlk önce depoyu güncelliyorum${sifirla}"
sudo apt update
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Depo Güncellendi${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Gerekli paketler yükleniyor..${sifirla}"
echo -e "${kirmizi}"
sudo apt install debootstrap -y
sudo apt install xorriso -y
sudo apt install squashfs-tools -y
sudo apt install mtools -y
sudo apt install grub-pc-bin -y
sudo apt install grub-efi -y
sudo apt install devscripts -y
sudo apt install git -y
sudo apt install nano -y
echo -e "${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Gerekli paketler yüklendi${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Kurulum aracı git ile çekilip .deb paketi haline getirilecek..${sifirla}"
git clone https://gitlab.com/ggggggggggggggggg/17g
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Kurulum Aracı Çekildi. .deb paketi haline getiriliyor..{sifirla}"
cd 17g
mk-build-deps --install
debuild -us -uc -b
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} 17G kurulum aracı .deb haline getirildi.${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${kirmizi} === CHROOT OLUŞTURULMASI BÖLÜMÜNE GİRİŞ YAPILDI ==${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${kirmizi} sid-chroot adlı dosya oluşturulacak${sifirla}"
mkdir sid-chroot
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${kirmizi} sid-chroot dosyası oluşturuldu..${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${kirmizi} Unpacking the base system... sırasında hata almamak için sid-chroot dosyasına root sahibi veriliyor.${sifirla}"
chown root sid-chroot
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${kirmizi} Gerekli izinler verildi..${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${kirmizi} sid-chroot dosyasına gerekli dosyalar yükleniyor${sifirla}"
debootstrap --arch=amd64 --no-merged-usr sid sid-chroot https://deb.debian.org/debian
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${kirmizi} Gerekli dosyalar yüklendi${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} === EN HEYCANLI BÖLÜME GİRİŞ YAPILDI ==${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Chroota Giriş yapılıyor ½10 ${sifirla}"
echo
echo
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Chroota Giriş yapılıyor ½20 ${sifirla}"
echo
echo
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Chroota Giriş yapılıyor ½60 ${sifirla}"
echo
echo
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Sisteme giriş yapıldı teker teker paketler yüklenecek. ${sifirla}"
echo 'deb https://deb.debian.org/debian sid main contrib non-free' > sid-chroot/etc/apt/sources.list
chroot sid-chroot apt-get update
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Kernel kuruluyor${sifirla}"
chroot sid-chroot apt-get install linux-headers-amd64 linux-image-amd64 -y
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Grup kuruluyor${sifirla}"
chroot sid-chroot apt-get install grub-pc-bin grub-efi-ia32-bin grub-efi -y 
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Live paketi yükleniyor${sifirla}"
chroot sid-chroot apt-get install live-config live-boot -y 
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${yesil} === ÖZELLEŞTİRME BÖLÜMÜNE GİRİŞ YAPILDI ==${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${yesil} Dağıtımının ismini nano ile özelleştir :D${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Masaüstü giriş ayarları oluşturuluyor (biz lightdm kullanacağız)${sifirla}"
chroot sid-chroot apt-get install xorg xinit -y
chroot sid-chroot apt-get install lightdm -y
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor} Driverler vb yükleniyor.. ${sifirla}"
chroot sid-chroot apt-get install firmware-amd-graphics firmware-atheros \
  firmware-b43-installer firmware-b43legacy-installer \
  firmware-bnx2 firmware-bnx2x firmware-brcm80211 \
  firmware-cavium firmware-intel-sound firmware-intelwimax \
  firmware-ipw2x00 firmware-ivtv firmware-iwlwifi \
  firmware-libertas firmware-linux firmware-linux-free \
  firmware-linux-nonfree firmware-misc-nonfree firmware-myricom \
  firmware-netxen firmware-qlogic firmware-realtek firmware-samsung \
  firmware-siano firmware-ti-connectivity firmware-zd1211
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${red} === BURAYI DİKKATLİCE OKU ==${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${red}Şuanda Yapman Gereken şey kendi ayarlarını ve kendi paketlerini yüklemen, ve bir tane masaüstü yüklemen gerekiyor lxde gibi${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${red}Önceden oluşturduğumuz 17G .deb dosyasını /sid-chroot/tmp dosyasına atıp dpkg ile kurman gerekiyor.${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${red}Her şey tamam ise exit ile çıkıp isooluştur dosyasını çalıştırman gerek. Allah kolaylık versin :) ${sifirla}"
echo