isoolustur 1.96 KB
Newer Older
Mehmet ÇALIK's avatar
Mehmet ÇALIK committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
#!/bin/bash

############################################# 
# Mehmet Çalık tarafından yapılmıştır.   #
# Eposta : mcalik558@gmail.com       #
#############################################

# Kodları çalmayın

# https://sulincix.gitlab.io/sayfalar/html/debian-iso-yapimi.html adresinden uyarlanmıştır.

gri=$'\e[1;30m';
kirmizi=$'\e[1;31m';
yesil=$'\e[1;32m';
sari=$'\e[1;33m';
mavi=$'\e[1;34m';
mor=$'\e[1;35m';
turkuaz=$'\e[1;36m';
sifirla=$'\e[0m';
kalin=$'\e[1m';


if [[ "$(whoami)" != root ]]; then
	echo "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==>${sifirla} ${kalin}Root özelliği almadan mı yapmaya çalışıyorsun? çok komiksin dostum...${sifirla}"
	echo "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==>${sifirla} ${kalin}Örnek: ${turkuaz}sudo ./`basename $0`${sifirla} ${sifirla}"
	exit 0
fi

clear
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} oo seni görmek ne kadar güzel dostum. demek 1. aşamayı bitirdin ! sevindim doğrusu buralar kolay zaten neyse başlayalım${sifirla}"
umount -lf -R sid-chroot/* 2>/dev/null
chroot sid-chroot apt-get autoremove
chroot sid-chroot apt-get clean
rm -f sid-chroot/root/.bash_history
rm -rf sid-chroot/var/lib/apt/lists/*
find sid-chroot/var/log/ -type f | xargs rm -f
mkdir isowork
mksquashfs sid-chroot filesystem.squashfs -comp xz -wildcards
mkdir -p isowork/live
mv filesystem.squashfs isowork/live/filesystem.squashfs
cp -pf sid-chroot/boot/initrd.img-5. isowork/live/initrd.img
cp -pf sid-chroot/boot/vmlinuz-5. isowork/live/vmlinuz
mkdir -p isowork/boot/grub/
echo 'menuentry "Start Mehmet 64-bit" --class debian {' > isowork/boot/grub/grub.cfg
echo '  linux /live/vmlinuz boot=live live-config live-media-path=/live --' >> isowork/boot/grub/grub.cfg
echo '  initrd /live/initrd.img' >> isowork/boot/grub/grub.cfg
echo '}' >> isowork/boot/grub/grub.cfg
grub-mkrescue isowork -o debian-live.iso
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${mor}artık tek yapman gereken debian-live.iso dosyasını usb ye yazdırmak${sifirla}"